Tag Archives: Muzej

“Muzejska biblioteka – šta je to” Prezentacija sadržaja naučne biblioteke Zavičajnog muzeja Travnik u povodu Dana svjesnosti o bibliotekama

U sklopu Kulturne manifestacije „Andrićevi dani“ 2021. i obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama, kroz prezentaciju je predstavljen rad i bogatstvo naučne biblioteke Zavičajnog muzeja. Tema prezentacije je: „Muzejska biblioteka – šta je to“. Cilj je predstavljanje veoma bogatog bibliotečkog fonda, a koji broji 11. 902 svezka monografskih i periodičnih jedinica. U prostorijama biblioteke je […]

Opširnije

Zavičajna književna zbirka

Sa formiranjem biblioteke u Rodnoj kući Ive Andrića počelo se od samog osnutka Memorijalnog muzeja Ive Andrića, godine 1974. Sakupljena su gotovo sva izdanja Andrićevih djela objavljena na prostoru bivše Jugoslavije i određen broj naslova na stranim jezicima, te bogata građa i napisi o životu i književnom djelu ovoga pisca. Biblioteka se stalno dopunjava novim […]

Opširnije

Biblioteka

Muzejska naučna biblioteka broji preko 12000 svezaka periodike i monografskih  jedinica. Izdvajaju se raritetne knjige iz 17. i 18. stoljeća: manuskripti pisani arapskim pismom, stara izdanja štampana goticom, latinicom i hebrejskim pismom alefbet  . Tu su i naslovi objavljeni u izdanju Zavičajnog muzeja Travnik sa tematikom iz povijesti, kulturne i prirodne baštine travničkog kraja. USLOVI […]

Opširnije