Izložbeni prostor na otvorenom

Mali muzejski botanički vrt

U dvorištu Muzeja se nalazi segment vrta u kome je odnjegovan manji cvijetnjak sa kamenjarom gdje su posađene autohtone biljke sa prostora ovoga kraja, Vlašića posebno, kao i neke vrste cvijeća koje su se tradicionalno uzgajale po travničkim baščama.

Lapidarij na otvorenom

Vremenom je muzejsko dvorište pretvoreno u manji lapidarij. Najprije je 1980-tih u dvorište postavljen sarkofag sa poklopcem koji je iskopan na nekropoli u Staroj Biloj. U njemu je, kao grobni prilog, pronađen rijedak primjerak pozlaćenog srebrnog pojasa iz 14. stoljeća.
Po završetku arheoloških istraživanja srednjovjekovne nekropole Mašeta u Fazlićima, sa toga lokaliteta su 2012. godine prebačena u muzejsko dvorište dva stećka koja su zbog probijanja lokalnog puta pomjerena sa svoga prvobitnog mjesta. Stećci imaju oblik sljemenjaka, bez ukrasa su i epigrafskih natpisa. Po formi i gabaritima, te vrsti kamena karakteristični su za biljanski kraj.Stecci