Izdavačka djelatnost

 

LAŠVA I TORIČAN (Prilog povijesti travničkoga kraja)

Autor: Enver Sujoldžić (2007.)

„Oštroumno zapažanje, neopterećen pristup činjenicama, sposobnost da se stvari predstave u izvornom obliku, a ne samo teoretski promišljaju, osobine su pravoga istraživača, a takvim se kroz svoj rad potvrdio Enver Sujoldžić, dipl. ing. el., koji je, osim svoga zanimanja, pokazao nesumnjive kvalitete profesionalnog historiografa. Pred nama je zanimljivo štivo u kojem autor na jednostavan način izlaže svoje promišljanje…“

Cijena: 30,00 KM


 

STARI VODOVODI I VODOGRADNJE U TRAVNIKU

Autor: Enver Sujoldžić (2012.)

„Ponukan spoznajom da njegovo prezime etimološki potiče od turske riječi „su“ (voda) i „jol“ (put) te činjenicom da su njegovi preci pouzdano bile vodovođije – drevni graditelji vodovoda, autor se pasionirano posvećuje dugogodišnjem istraživanju ove teme. Tako nastaje originalno djelo sa dragocjenim podacima o svemu što se odnosi na vodu i gradnje na vodi u Travniku.

Priča o vodovođijama zaintrigirala je ovog travnikofila da svojom istraživačkom pasijom stane otkrivati jedan iščezli, gotovo nepoznati i zaboravljeni vodeni svijet Travnika. Prema vlastitom priznanju otkrio je rodni grad iznova, sa zatrpanim izvorima i potocima, nestalim hamamima, česmama, mostovima, vodenicama, tabhanama, stupama, pralima, dolafima…“

Cijena: 30,00 KM Džamije Travnika

DŽAMIJE TRAVNIKA (drugo dopunjeno izdanje)

Autor: Enver Sujoldžić (2013.)

„Riječ je o studiji koja objedinjuje sve poznate podatke o travničkim džamijama ali i donosi nove činjenice koje je autor u toku desetogodišnjeg istraživanja otkrio. Obrađeno je četrnaest gradskih, tri porušene i tri prigradske džamije. Predočeni su svi raspoloživi podaci o nastanku, historijatu, arhitektonskim karakteristikama, donekle i spomeničkim vrijednostima objekata.

U drugom dopunjenom izdanju knjige, izdate 2013. godine, autor je iznio nova saznanja o džamijama Travnika koja se temelje na historiografskim izvorima objavljenim nakon prvog izdanja knjige iz 1997. godine.“

Cijena: 30,00 KM


 

SJEĆANJE NA TRAVNIK (Prilog povijesti grada Travnika)

Autor: Enver Sujoldžić (2019.)

Zanimanje za neobične, tajnovite i neobjašnjive stvari, građevine i događaje iz prošlosti našeg grada autor je uobličio u šest poglavlja: Travničke zagonetke, Travnička tvrđava, Turbeta, Vezirski konaci, Vode i požari, Za kraj. Osim postavljanja pitanja, autor nastoji dati objašnjenja i odgovore na nerazjašnjene i nepoznate momente o određenim spomenicima, objektima, ličnostima, lokalitetima i događajima u Travniku.

Cijena: 30,00 KM


 vodic_bh

VODIČ KROZ PROŠLOST (starine i prirodno naslijeđe travničkog kraja)

Autor: Fatima Maslić i Dragana Baner (2006.)

„Travnik je oduvijek bio mjesto susreta civilizacija i različitih kulturnih uticaja koji su vremenom odredili njegovu urbanu fizionomiju i oblikovali specifičan način življenja. Mnogobrojni arheološki lokaliteti i nalazi iz predhistorijskog i antičkog perioda, preživjeli arhaični toponimi slavenskoga porijekla, bogato naslijeđe iz srednjeg vijeka te osmanske i austrougarske uprave u BiH, dali su Travniku vidljivo obilježje historijskoga gradskog područja.“

Prethistorija – Antički period – Srednji vijek – Period osmanske uprave – Četiri religijska toka – Period austrougarske uprave – Stoljeće promjena – Prirodne odlike i prirodna baština travničkog kraja

Cijena: 15,00 KM


 

TIME MACHINE: TVRĐAVA STARI GRAD TRAVNIK

Autor: Vanja Jovišić (2010.)

„O nastanku, funkciji i događajima koji su se zbivali unutar i oko zidina tvrđave Stari grad postoje različite pisane i nepisane verzije, izvori i tumačenja. Time Machine predstavlja nastojanje da se sublimiraju faktografske spoznaje o tvrđavi.“

Mitski osnutak Travnika – Bosansko srednjovjekovno kraljevstvo – Turski osmanski period – Od Austro-Ugarske monarhije do Kraljevine Jugoslavije – Period Drugog svjetskog rata – Period socijalističke Jugoslavije – Stari grad u novom milenijumu – Arheološka istraživanja

Cijena: 8,00 KM


TIME MACHINE: STARI GRAD TRAVNIK VIRTUALNA 3D REKONSTRUKCIJA

Autor: Vanja Jovišić (2010.)

Multimedijalni CD sadrži pregled istorije tvrđave Stari grad i virtuelnu 3D rekonstrukciju iz osmanskog perioda s kratkim filmom „Svakodnevnica turske vojne posade u tvrđavi Stari grad“.

Cijena: 5,00 KM


 

VODIČ KROZ MEMORIJALNI MUZEJ IVE ANDRIĆA, ŽIVOT I LITERATURU

Autor: Enes Škrgo (2009.)

Ivo Andrić: kratka biografija – Memorijalni muzej Rodna kuća Ive Andrića – Dodjela Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću – Umjetnik i zavičaj: „Travnička hronika“

Cijena : 8,00 KM


 

VODIČ KROZ PRIRODOSLOVNU ZBIRKU

Autor: Dragana Baner (2009.)

Historijat i koncepcija Prirodoslovne zbirke Zavičajnoga muzeja Travnik – Obrazovno-odgojna uloga prirodoslovnih muzeja u oblasti zaštite prirode

Cijena : 5,00 KM


 

ZBORNIK RADOVA 4

(1991.)

Cijena: 10,00 KM


 

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI

Autor: Dr. Pavo Živković (1982.)

Cijena: 10,00 KM


 

DA LI ZNATE

Koncept & tekst: Enes Škrgo (2009.)

„Zanimljive i kratke pojedinosti iz historije travničkog kraja.“

Cijena: 8,00 KM


 CD_Ciro

VRATIO SE ĆIRO

dokumentarni film

„Film je snimljen nakon restauracije i konzervacije raritetne travničke parne lokomotive serijske oznake 97-036 i kompozicije voza sa oba vagona, a u povodu 120 godina od prolaska pruge uzanog kolosijeka kroz srednju Bosnu.“

Scenario i tekst: Fatima Maslić

Režija: Taik Ganić


 

ABDULAH MAGLIĆ: SJEĆANJA NA SUSRETE S IVOM ANDRIĆEM

„Travničanin Abdulah Avdo Maglić obavljao je dugi niz godina najodgovornije društveno-političke dužnosti i funkcije. Po službenom zaduženju susretao se s književnim nobelovcem Ivom Andrićem u Travniku, Sarajevu i Beogradu od 1948. godine sve do Andrićeve smrti 1975. godine. U ovoj publikaciji izneseni su neki detalji koji nikada nisu predstavljeni ni u jednoj od mnogobrojnih publikacija koje govore o Ivi Andriću.“

Priredio: Enes Škrgo (2010.)

Cijena: 8,00 KM


 

KATALOG IZDANJA I

O BOSNI I HERCEGOVINI I GRADU TRAVNIKU IZ FUNDUSA KNJIŽNICE ZAVIČAJNOGA MUZEJA TRAVNIK

Priredila: Dragana Baner (1999.)

Cijena: 8,00 KM


 

KATALOG IZDANJA II

O BOSNI I HERCEGOVINI I GRADU TRAVNIKU IZ FUNDUSA KNJIŽNICE ZAVIČAJNOGA MUZEJA TRAVNIK

Priredila: Dragana Baner  (2007.)

Cijena: 8,00 KM


 Travnicko_pozoriste_Mirko

TRAVNIČKO POZORIŠTE (1954.-1984.)

Autor: Mirko Adžaip (2014.)

„Briljantna knjiga, nadprosječno vrijedna zbirka i faktografski pisani i slikovni pregled najvećeg dijela djelatnosti Amaterskog pozorišta Travnik. Impozantan i sadržajan rukopis enciklopedijskog je značaja za razvoj teatra.“

Cijena: 30,00 KM


 

TRAVNIČKA MARKA

Autor: Enver Sujoldžić (2001.)

„Ratne 1994. godine u Travniku je odštampana i puštena u promet jedna od prvih poštanskih maraka Republike BiH. Ovaj rad temelji se na sjećanjima, ali i na originalnim dokumentima koji su sačuvani.“

Cijena: 10,00 KM


 od_istoka_Finka

OD ISTOKA SUNČANOG DO ZAPADA

Autor: Finka Filipović (2008.)

„Poezija je intimnog tonaliteta i ispovjednog karaktera, svedena najčešće, na jedan emotivni impuls i zbog toga je sagrađena tek, od nekoliko stihova, s iznijansiranim osjećanjem, i izborom jezičkog materijala koji je u dubokom saglasju sa svim ostalim elementima koji ulaze u gradbeni sloj pjesme.“

Autor: Finka Filipović (2010.)

Cijena: 10,00 KM


 

ŠKOLSKA TORBA

Autor: Rabija Mameledžija (2008.)

„Težnja ka patosu, patriotsko-zavičajna nit, osjećanje glorifikacije zavičaja i zavičajnog jak je lajt-motiv autorice koji će dovesti do najuspjelijih poetskih ostvarenja i slika.“

Cijena: 7,00 KM


 trazim_objasnjenje

 „TRAŽIM OBJAŠNJENJE“

Autor: Esma Bandić (2016.)

„Roman Esme Bandić „Tražim objašnjenje“ funkcionira i kao psihološki roman, i kao krimić, i kao politički roman, i kao ljubavni roman, i kao autobiografski roman, te dobija značenje „registra“ psiholoških profila rigidnih religijskih identiteta, totalitarnog sistema i patrijarhalne kulture.“

Cijena: 12,00 KM


 planinarske_staze

„PLANINARSKE STAZE NA VLAŠIĆU“

Autori: Senad Agačević – Edhem Kozar (2014.)

„Egzaktna u svome pristupu, ova knjiga ima i odgojno-edukativni karakter. Preporučljiva je za one koji do sada nisu imali priliku iskazati afinitet prema planinarstvu i prezentirala mogućnosti za uživanje u ljepoti planine Vlašić.

Cijena: 15,00 KM


 

TIME MACHINE: STARI GRAD FORT IN TRAVNIK

Autor: Vanja Jovišić (2010.)

„There are different written and unwritten versions, sources and interpretations concerning its construction, function and events inside and outside walls of Stari Grad Fort. Time Machine represents an attempt towards sublimation of factual knowledge about the Fort .“

A Mythical Establishment of Travnik – Medieval Bosnian Kingdom – The Turkish Ottoman Period – The Period of Austro-Hungarian Monarchy & Kingdom Yugoslavia – World War II – The Period of Socialist Yugoslavia – Stari Grad in the New Millenium – Archaeological Research

Cijena: 8,00 KM


 

A GUIDE THROUGHT NATURAL HISTORY COLLECTION OF TRAVNIK REGIONAL MUSEUM

Autor: Dragana Baner (2009.)

Origin and Concept of Natural History Collection of Travnik Regional Museum – Educational Role of the Nature Museums Regarding Environment and its Preserving

Cijena: 5,00 KM


 

GUIDE THROUGH IVO ANDRIĆ MEMORIAL MUSEUM, HIS LIFE AND LITERAURE

Autor: Enes Škrgo (2009.)

Ivo Andrić: A Short Biography – Memorial Museum Birth House of  Ivo Andrić – Nobel Award for Literature to Ivo Andrić Ceremony – The Artis and Homeland: „Travnik Chronicle“

Cijena: 8,00 KM


 

A GUIDE THROUGH HISTORY THE ANTIQUES AND THE NATURE HERITAGE OF TRAVNIK AREA

Autori: Fatima Maslić i Dragana Baner  (2006.)

„Travnik has always been the meeting point for various civilizations and different cultural influence that gradually defined its urban  characteristics and shaped its particular way of life. Numerous archaelogical locations and excavations from the prehistoric era and the antiquity, the preserved archaic toponymes of the Slavic origin, the rich heritage from the middle century, the Ottoman and Austro-Hungarian government in Bosnia and Herzegovina, gave Travnik a visible feature of the historical urban area.“

Prehistory – The Antiquity – The Middle Ages – The Ottoman Rule – Four Religious Flows – Austro-Hungarian Period – The Century  of Changes – Nature Characteristics and History of Travnik and the Surroundings

Cijena: 15,00 KM


„PJESME“

Autor: Alija Islamović (2017.)

„Uz utjecaje tradicijske narodne baštine, kao i sevdalinki, primjetna je i inspiracija velikim pjesničkim imenima u sintaksi, estetici izraza i nekim motivima. Sve se to slilo u jedan konglomerat koji nas privlači svojom raznolikošću, bogatstvom i otvorenošću duha.

Ova pregršt sadržaja raznovrsne tematike poetska je ispovijest čovjeka koji je cijeli život nosio pjesmu u svojoj duši.“

Cijena: 15,00 KM


 

 „MALI LOGOR“

Autor: Amir Talić (2017.)

„Drugo, dopunjeno izdanje knjige poezije Mali logor Amira Talića je značajna, esencijalna, knjiga lišena mržnje, koja funkcionira i više nego samo kao lirski dokument najvećih užasa prošlog rata, ona je i dokument po sebi. Knjiga u najboljem smislu te riječi. Najautentičniji govor o ratnom bezumlju koje se može mjeriti sa duhom koji je u svoj roman ‘Tri ratna druga’ ugradio Erich Maria Remarque ili Hemingway u romanu ‘Kome zvono zvoni’.

U bosanskohercegovačkom pjesništvu ona nema uporedbe!“

Cijena: 15,00 KM


„CRTEŽ U BOSANSKO-HERCEGOVAČKOM DIZAJNU“

Autor: Asim Đelilović (2017.)

„Kao treće izdanje djela Muzej u egzilu – Bosna i Hercegovina u modernom dobu nastala je zasebna knjiga tematski posvećena crtežu i njegovoj ulozi u bosanskohercegovačkom dizajnu.“

Cijena: 25,00 KM


„TRAVNIČKA ZBIRKA“

Autor: Asim Đelilović (2013.)

„Likovni umjetnik i profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu donirao je Zavičajnom muzeju Travnik zbirku  sačinjenu od 44 djela bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika, prateće dokumentacije s foto-arhivom, publikacije o autorima i kataloga zbirke.

Namjera legatora Asima Đelilovića  je da formira zbirku, nazvanu Travnička, kao svojevrstan presjek značajnih ostvarenja savremene bosanskohercegovačke likovne umjetnosti.“

Cijena: 10,00 KM


„EX PONTO“

Autor: Ivo Andrić (2018.)

„Knjiga poezije Ex Ponto Ive Andrića objavljena je u povodu obljetnice 100 godina od izdanja prve knjige nobelovca.

Muzejsko izdanje sadrži, uz originalni tekst poezije u prozi, predgovor za prvo izdanje knjige iz 1918. godine koji je napisao Niko Bartulović, tekst o hronologiji nastanka prvog izdanja, esej Ivana Lovrenovića Andrić i poezija, izvode iz kritika i prikaza, bibliografiju izdanja, bibliografiju prevoda, bibliografiju kritika, prikaza i eseja.“

Cijena: 12,00 KM


„BOLAN SEJO, PRIFATI SE HARMONIKE, NIJE PUŠKA ZA TEBE“

(kulturni život u Travniku tokom rata 1992. – 1995.)

Autor: Enes Škrgo (2018.)

 „Knjiga predstavlja rezultat trogodišnjeg istraživanja arhivske i dokumentarne građe, te serije intervjua s 15 umjetnika i kulturnih djelatnika koji su bili aktivni u Travniku tokom rata 1992. – 1995.

U trinaest poglavlja ispisana je kulturna fenomenologija grada iz ratnog perioda, na analitičko-kritički način opservirana je produkcija i prezentacija u pozorištu, muzici, likovnosti, književnosti, plesu, kulturno-istorijskom naslijeđu, izdavaštvu, filateliji, radiju, filmu…

Uz znanstveno-istraživački pristup,  sadrži i memoarsko-anegdotalne momente, jer je autor knjige bio jedan od pokretača i voditelja pozorišne scene tokom rata.

Ovo je prva knjiga s ovom tematikom u BiH.“

Cijena: 25,00 KM


„KATALOG  ZAVIČAJNE KNJIŽEVNE ZBIRKE“

Priredio: Enes Škrgo (2017.)

„U katalogu su navedene bibliotečke jedinice iz fundusa biblioteke Zavičajnog muzeja Travnik, koje čine Zavičajnu književnu zbirku: index monografija, index zbornika, putopisi, ljetopisi, alhamijado književnost, književnost na orijentalnim jezicima, index periodičnih izdanja, index autora.“

Cijena: 8,00 KM


 

TRAVNIČKA KUĆA                                                                                SPONTANO STVORENI PROSTORNI OBRASCI

 Autori: Lemja Chabbouh Akšamija i Lejla Šabić (2018.)

„Djelo na inovativan način elaborira temu o tradicionalnoj urbanoj matrici i graditeljskoj baštini travničkog naselja Osoje.

Hipotezom autorica da je riječ o srednjovjekovnom podgrađu, naselju u kome su očuvani primjerci balkansko-osmanske stambene kuće čija je arhitektura sačuvala odlike prelaznog tipa od ruralne ka urbanoj kući, a što je u istraživačkom postupku i potvrđeno, po prvi put je uspostavljena znanstvena valorizacija travničke kuće na temelju snimanja postojećeg stanja i dokumentarnog istraživanja.

Pored tipološke klasifikacije  travničke kuće u naselju Osoje, data je analiza urbane strukture i arhitektonskog obrasca gradnje na način da je svaki objekat obrađen kroz evidencijski karton, a također su izdvojeni i referentni primjeri.

Jedinstvenom metodologijom ambijentalne i arhitektonske analize naselja Osoje kroz mjerilo, proporciju, volumen, materijalizaciju, konstrukciju i detalje, definirane su karakteristike  tradicionalne stambene arhitekture. Zahvaljujući ovoj monografiji odlike travničke kuće neće biti poznate tek užem krugu stručnjaka, već se otkrivaju i laicima, posebno vlasnicima kuća i stanovnicima starog travničkog naselja, senzibilizirajući ih za bolje razumijevanje i poštivanje okruženja u kojem žive, ali i ukazujući na mogućnost aktivne zaštite ambijentalne sredine i pojedinačnih objekata i njihovog očuvanja u budućnosti.

Knjiga će biti od značajne pomoći budućim graditeljima, kao i konzervatorima i restauratorima, u potrazi za što boljim i kvalitetnijim rješenjima, kao i studentima koji izučavaju narodno graditeljstvo i tradicionalnu arhitekturu.

Za poseban vizualni identitet knjige „ Travnička kuća-spontano stvoreni prostorni obrasci“ pobrinuo se urednik prof. dr. Mehmed Akšamija.

Knjiga je objavljena u izdanju Zavičajnog muzeja Travnik i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.“

Cijena: 60,00 KM


KATALOG IZDANJA III

O BOSNI I HERCEGOVINI I GRADU TRAVNIKU IZ FUNDUSA KNJIŽNICE ZAVIČAJNOGA MUZEJA TRAVNIK

Priredila: Dragana Baner  (2017.)

„U ovome izdanju predstavljene su monografske jedinice i periodična izdanja koja su u knjižnicu Zavičajnog muzeja Travnik dospjela u periodu od 2011. do 2015. godine.“

Cijena: 8,00 KM


 „TRAG DVADESETIH“

Autor: Minela Avdičević (2018.)

„Kroz niz intimnih priča čitalac ulazi u jedan proživljeni svijet dvadesetogodišnje studentice, vraća se u godine sazrijevanja, traženja i pronalaženja sebe, godine propitivanja svrhe vlastitog postojanja, životnih ciljeva… Dvadesete.“


 Vratio se Ćiro
dokumentarni film