Vodička služba

Za organizovane grupe posjetilaca Zavičajni muzej Travnik daje uslugu obilaska kulturno-istorijskih spomenika i lokaliteta u Travniku : vezirska turbeta, turbe pjesnika Ilhamije, Hadži-Alibegova džamija sa sunčanim satom i sahat-kulom, lokalitet Konak, Nadbiskupska gimnazija, katolička crkva Sv. Ivana Krstitelja, ostaci medrese Mehmed-paše Kukavice, Srpska pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice, Lukačka džamija, Hafizadića kuća, Šarena džamija, sahat-kula, Jeni džamija, Plava voda, Elči Ibrahim-pašina medresa, mahala Osoje.

 

Vodičku službu čine muzejski kustosi i certificirani turistički vodiči.

Za usluge vodičke službe neophodna je najava na kontakt informacije Muzeja.

Cijena vodičke službe iznosi  50,00 KM u toku radnog vremena, a izvan radnog vremena, u toku vikenda i za vrijeme praznika iznosi 80,00 KM.