Biblioteka

Muzejska naučna biblioteka broji preko 12000 svezaka periodike i monografskih  jedinica. Izdvajaju se raritetne knjige iz 17. i 18. stoljeća: manuskripti pisani arapskim pismom, stara izdanja štampana goticom, latinicom i hebrejskim pismom alefbet  .

Tu su i naslovi objavljeni u izdanju Zavičajnog muzeja Travnik sa tematikom iz povijesti, kulturne i prirodne baštine travničkog kraja.

USLOVI KORIŠTENJA

Muzejska biblioteka je zatvorenoga tipa što znači da se bibliotečka građa koristi samo unutar objekta Muzeja, a za sva eventualna presnimavanja, kopiranja ili skeniranja mora se tražiti odobrenje voditelja biblioteke i direktora.

Radno vrijeme za posjetioce je od 9 do 16 sati svaki radni dan.

Bibliotečku građu mogu konsultovati svi građani.

dscn6913biblioteka

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je Maslic_Tadic_Aturka_suncani_sat.jpg

KATALOZI IZDANJA O BOSNI I HERCEGOVINI I GRADU TRAVNIKU
IZ FUNDUSA KNJIŽNICE ZAVIČAJNOGA MUZEJA TRAVNIK