Život i običaji ljudi u travničkom kraju

 Izložba fotografija „Život i običaji ljudi u travničkom kraju“ rezultat je višegodišnjega rada na  predstavljanju i promociji tradicijske odjeće tri naroda Bosne i Hercegovine koji je pokrenuo etnolog i kulturni antropolog o. Zvonko Martić iz Karmela Sv. Ilije na Buškom Blatu zajedno sa umjetničkim fotografom Jasminom Fazlagićem iz Sarajeva. Zavičajni muzej Travnik se uključio u projekt u jednom segmentu pripreme kalendara sa navedenom tematikom za 2008. i 2009. godinu.

Pozitivan promotivni efekt koji je tom prilikom postignut bio je poticaj i inspiracija novim idejama, kao što je stvaranje stalne izložbene postavke u Zavičajnom muzeju Travnik.

Tako je u jubilarnoj,  godini postojanja, Zavičajni muzej Travnik obogaćen stalnom izložbenom postavkom koja kroz fotografski medij na tematski osmišljen način predstavlja tradiciju mjesta – običajne manifestacije materijalne i nematerijalne baštine, po svome sadržaju i izrazu karakteristične za travnički kraj.

Prizori sa fotografija nastajali su kroz dugotrajan proces priprema, snimanja i studijske post-produkcije. Strogo se pazilo da svaki od eksponata, rekvizita i detalja na sceni bude autentičan kako bi se postigao vjeran prikaz željene predstave i sačuvala  vjerodostojnost priče sadržane u svakoj pojedinačnoj sceni.

Predstave sa fotografija asocirat će pripadnike mlađe generacije na kostimirane scene iz nekog historijskog filma, dok će nešto starije podsjetiti na prizore kojima su svjedočili u vrijeme svoje mladosti.

Izložba ima za cilj ukazati na etnografsku baštinu ovoga područja, na njene specifičnosti koje se prije svega ogledaju u stoljetnoj koegzistenciji različitosti, međusobnim dodirima i utjecajima.

final 01
final 20