Vratio se “Ćiro” – dokumentarni film

Film je snimljen nakon restauracije i konzervacije travničke parne lokomotive serijske oznake 97-036 i kompozicije voza sa oba vagona, a u povodu 120 godina od prolaska pruge uzanog kolosjeka kroz srednju Bosnu, na relaciji Lašva-Travnik-Donji Vakuf-Bugojno i Donji Vakuf – Jajce.

Zavičajni muzej Travnik se zahvaljuje:
Udruženju građana „Bosanski kolosjek“ Banovići, stručnjacima i ljubiteljima parnih vozova na inicijativi i pomoći koju su pružili u realizaciji projekta restauracije travničke zupčanice:
ing. Dževadu Hodžiću, direktoru Željezničkog saobraćaja rudnika Banovići, ing. Fevziji Ajdinu Braci, bivšem radniku Željeznice, kolekcionaru i istraživaču željezničkoga saobraćaja, Asimu Zoletiću, glavnom majstoru i poslovođi na održavanju parnih lokomotiva, ing. Refiku Husiću, izvođaču zahvata na restauraciji i remontu lokomotive, kao i obućaru Jasminu Nuhiću koji je desetak godinama držao zanatsku radnju u zatvorenom vagonu i svojim prisustvom spriječio destruktivno djelovanje na ovome kulturnom dobru.

Scenarij i tekst: Fatima Maslić
Režija: Taik Ganić
Stručni konsultant: Fevzija Ajdin
Saradnik i informator na terenu: Naim Sarać
Snimatelji: Taik Ganić, Beržih Adžaip
Administrator: Mirko Adžaip
Arhiv: Almir Halilović
Muzika: Taik Ganić
Montaža i studijska postprodukcija: Taik Ganić
Trajanje: 29 minuta
Format: DV 4:3
Produkcija: Zavičajni muzej Travnik
Godina proizvodnje: 2013.

Spašavanje i restauracija travničke lokomotive, raritetnog spomenika tehničke baštine, bilo je moguće ostvariti zahvaljujući potpori koju su pružili:

– Federalno ministarstvo okoliša i turizma
– Federalno ministarstvo kulture i sporta
– Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
– Turistička zajednica Federacije Bosne i Hercegovine
– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK / KSB
– Općina Travnik
– Zavičajni muzej Travnik.