Arheološka postavka

Arheološka postavka prikazuje razvoj materijalne i duhovne kulture u travničkom kraju od prethistorije (mlađe kameno doba, brončano i željezno doba), antike, srednjeg vijeka i osmanskog perioda. Postavka je koncipirana po hronološkom slijedu, uz odgovarajuće legende i etiketaže. Iz arheološke zbirka od preko 4000 inventarisanih predmeta, u stalnoj arheološkoj postavci predstavljen je samo manji dio građe koji omogućava uvid u kulturno-povijesno bogatstvo travničkog kraja.

Pored pokretnog arheološkog materijala u vidu predmeta svakodnevne upotrebe, keramike, oruđa, oružja, nakita i novca, postavka sadrži i vrijedne nadgrobne spomenike iz vremena antike pisane latinskim pismom, kao i srednjovjekovne nadgrobnike – stećke pisane bosančicom. Dio stalne arheološke postavke čini i otvoreni depo u kojem su izloženi različiti eksponati, poput votivnih ara, dijelova nadgrobnih spomenika, arhitektonskih fragmenata…