Promocija zbornika radova – Kulturna manifestacija “Andrićevi dani” 2018.

Prezentaciju Zbornika radova  „Izvori za prikupljanje i istraživanje podataka o zdravstvenoj i socijalnoj kulturi sa posebnim osvrtom na Srednjobosanski kanton i šire“, uprilićenu u okviru „ Andrićevih dana“ 2018.,  priredio je Zavičajni muzej Travnik u saradnji sa izdavačem, Organizacionim odborom II Simpozija koji je na temu historije medicine i zdravstva bio održan 2013. godine u Kreševu.

Zbornik radova su predstavili emeritus prof. dr. Ajnija Omanić, prof. dr. Zehra Dizdarević i primarijus dr. Mirsad Granov.

Goste je pozdravila direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić koja je istakla činjenicu da je Muzej upravo smješten u zgradi koja je 1929. godine izgrađena za potrebe Doma narodnog zdravlja, kao i činjenicu da je Travnik od 1899. godine, kada je u njemu izgrađena bolnica, pa sve do danas, bio i ostao regionalni zdravstveni centar na području srednje Bosne, danas Srednjobosanskog kantona/Kantona središnja Bosna.

Izdavač Zbornika radova „Izvori za prikupljanje i istraživanje podataka o zdravstvenoj i socijalnoj kulturi sa posebnim osvrtom na Srednjobosanski kanton i šire“ je:

Liječnička /Ljekarska komora Kantona Sarajevo

Društvo za zaštitu kulturno povijesnih i prirodnih vrijednosti Kreševa, Kreševo

Udruženje građana „Trezvenost“ Sarajevo

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page