Nobelova nagrada Ivi Andriću: Radio jingle

Radio jinglovi u povodu 50 godina Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću

U povodu obilježavanja obljetnice 50 godina dodjele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću Zavičajni muzej Travnik u saradnji sa Nezavisnim radiom TNT Travnik  producirao je  80 tematskih radio jinglova. Jinglovi se sastoje od odabranih rečenica iz gotovo čitavog litereranog opusa Ive Andrića (romani, pripovijetke, poezija…). Odabrani fragmenti, iako izvan konteksta cjeline književnog djela, odlikuju se izvanrednom literarnom snagom i prepoznatljivim Andrićevim književnim stilom. Svrha jinglova je da podsjete širu publiku na književnu vrijednost Andrićevog djela i time podstaknu na čitanje njegovog opusa. Jinglovi će se  emitovati svakog dana u redovnom programu  Nezavisnog radija TNT tokom cijele 2011. godine.

http://www.tnt.ba/

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page