Zavičajni muzej Travik je objavio knjigu „Alaturka sunčani sat Hadži Ali-begove džamije u Travniku“ autora Fatime Maslić i Milutina Tadića.

Riječ je o knjizi u kojoj se donose osnovne informacije o sunčanom satu postavljenom na Hadži Ali-begovoj džamiji, koja se nalazi u Gornjoj čaršiji u Travniku, nasuprot nekadašnjeg Vezirskog konaka (Konak, u kojem je bilo sjedište bosanskog vezira, srušen je 1950. godine). Džamiju je 1757/58 podigao bosanski vezir Mehmed-paša Kukavica, ali je izgorjela u jednom požaru 1856. pa ju je malo poslije toga obnovio hadži Ali-beg Hasanpašić. Očito je prilikom obnove postavljen i ovaj sunčani sat na zid džamije.

Ova knjiga je, međutim, više od priče o zidnom satu. Iako mala po obimu, u knjizi nalazimo niz korisnih informacija o historiji Travnika, travničkim sahat-kulama, vezirskom konaku, džamijama, ali i o tome kako su travnički uglednici koncem osmanske vladavine poklanjali zemljište za izgradnju pravoslavnog Hrama Uspenja Presvete Bogorodice i prve srpske osnovne škole, čitamo o tome kako franjevci u Docu dižu Crkvu Uspenja Blažene Djevice Marije i td. U knjizi je i niz zanimljivosti (o Korkutima i travničkoj jaciji i slično).

Knjiga je, zapravo, ekspertiza o ovom sunčanom satu, objašnjava šta je to alatrka i alafranka satni sistem, daje detaljna objašnjenja šta je šta na travničkm sunčanom satu, pravi usporedbe sa drugim sunčanim satovima (Istanbul), ali ostavlja otvorenim pitanje ko je konstruktor ovog travničkog sunčanog sata.

Vrijedna knjiga o našoj kulturnoj baštini.

10.09.2023

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page