Zavičajni muzej Travnik u saradnji sa Udruženjem filatelista i kolekcionara Travnika, u povodu 200 godina od smrti pjesnika i sufije Sejida Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka, objavio prigodnu poštansku kovertu sa poštanskim žigom

Zavičajni muzej Travnik je u saradnji sa Udruženjem filatelista i kolekcionara Travnika, u povodu 200 godina od smrti pjesnika i sufije Sejida Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka, objavio prigodnu poštansku kovertu sa poštanskim žigom.

Prigodna koverta će biti predstavljena na izložbi Udruženja filatelista i kolekcionara Travnika u Zavičajnom muzeju Travnik 22. 11. 2021. godine.

O Ilhamiji, historijskoj i literarnoj ličnosti, koji posta ” svih pravednih uzor ljudi “, kako stoji na kronogramu njegovog uzglavnog nišana, narodno pamćenje odnjegova sjećanje na ovog pjesnika i sufiju i sačuva ga od zaborava.

Zahvaljujući narodnoj memoriji predanje o Ilhamiji, njegovoj istinoljubivosti i dosljednosti, nadživjelo je uspomenu na njegovog krvnika, zloglasnog vezira Dželaliju. Gnjevan zbog pjesnikove nepokolebljivosti i opore istine njegovih stihova on ga dade pogubiti u Travniku 1821. godine.

Priča o Ilhamiji kao jednom od najvećih evropskih tragičara i bosanskih disidenata i danas je aktuelna i živa, prenosi se rječju, filmom i na daskama koje život znače.

Čudan zeman nastade

Sve zlikovac postade,

Din-dušmanin ustade,

Šta se hoće, zaboga?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page