U saradnji sa Arheološkim institutom u Beču Zavičajni muzej Travnik je uključen u istraživanja  na prethistorijskom gradinskom naselju na lokalitetu Begića glavica u Ćosićima.

U saradnji sa Arheološkim institutom u Beču Zavičajni muzej Travnik je uključen u istraživanja  na prethistorijskom gradinskom naselju na lokalitetu Begića glavica u Ćosićima.

Lokalitet do sada nije registriran u stručnoj literaturi, ali na osnovu površinskih nalaza postoje indicije da se radi o naselju iz perioda kasnog brončanog i željeznog doba.

Kao predstavnica Muzeja u projektu sudjeluje Ajla Sejfuli viši kustos arheolog voditelj arheološkog odjeljenja.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page