Promocija edicije Historija Bosne i Hercegovine

Prije 561godine u jednom arhivskom spisu spomenuto je ime Travnik, što predstavlja do sada najstariji spomen ovoga grada u historiji.  

Od 1989. godine kada je objavljen rad dr. Marka Šunjića pod nazivom “Trogirski izvještaj o turskom osvajanju Bosne (1463)” u Glasniku arhivskog društva, u kome se spominje dokument pod nazivom ” Trogirski izvještaj” koji se čuva u Državnom arhivu u Zadru, Zavičajni muzej Travnik redovno obilježava taj datum prigodnim sadržajem.

Posljednjih nekoliko godina čini to zajedno sa UG Bosanskim kulturnim krugom, koji je upravo ovaj nezvaničan dan grada Travnika odabrao za dan svoga osnivanja.

Posredstvom muzejskog kustosa i predsjednika Bosanskog kulturnog kruga dr. Dženana Dautovića, koji je i sam učesnik u ovom velikom naučnom i izdavačkom projektu ediciji Historija Bosne i Hercegovine, imali smo čast ugostiti predstavnike Instituta za historiju UNSA koji su na travničkoj Tvrđavi predstavili ovo kapitalno djelo.

U predivnom ambijentu Starog grada publika je pozorno slušala zanimljiva izlaganja urednika i autora priloga edicije Historija Bosne i Hercegovine koja obuhvata šest tomova i predstavlja sintetički prikaz povijesti od predhistorije do dejtonske i postdejtonske Bosne i Hercegovine. 

U ovom impresivnom istraživačkom historiografskom projektu Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, učestvovalo je 47 doktora nauka, 11 recenzenata iz velikog broja institucija iz cijele države.

Djelo su promovirali direktor instituta i pokretač projekta dr. Sedad Bešlija, te urednici i autori priloga dr. Enes Dedić, dr. Hana Younis, dr. Muhamed Nametak, dr. Dženita Sarač-Rujanac, dr. Jasmin Medić, te kao moderator dr. Dženan Dautović kustos Zavičajnog muzeja Travnik.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page