“SJEĆANJE NA VELIKU UMJETNICU” LJILJANA MOLNAR – TALAJIĆ / moderator Suad Bahtijarević