Park kulture i tolerancije – Radionice

PARK KULTURE I TOLERANCIJE

15. septembar  – 13. oktobar 2012.

INTERAKTIVNE RADIONICE

15.09.2012. godine u 11,00 sati

» Pisana historija regije centralna Bosna«

Prezentacija kulturnog naslijeđa u domenu književnosti zajedno sa praktičnim primjerima ove regije.

» Kultura«

Radionica obrađuje kulturno naslijeđe područja centralne Bosne

» Teatar«

Direktan rad sa mladima da upoznaju razvoj ranog teatra,

te koliko je isti značio ljudima u prošlosti.

22.09.2012. godine u 11,00 sati

Stari zanati – radionica sa tekstilom

Učenici su imali mogućnost da interaktivno učestvuju u tehnologiji proizvodnje tkanina

izradi pamučnog platna “beza” na tkalačkom stanu.

Muzička radionica

Učenici su imali mogućnost da se upoznaju sa instrumentima i razvojem muzike

i muzičke kulture ovog prostora.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page