Održan sastanak konzorcija Tempus projekta

Održan sastanak konzorcija Tempus projekta „Reforma nastavnog plana i programa nauka o baštini u Bosni i Hercegovini“ (BIHERIT)

Sastanak konzorcija Tempus projekta „Reforma nastavnog plana i programa nauka o baštini u Bosni i Hercegovini“ (Curricular reform of heritage sciences in Bosnia and Herzegovina – BIHERIT) održan je u petak 20. septembra 2013. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Riječi  dobrodošlice  predstavnicima  partnerskih  institucija  u  projektu  uputila  je  prof.  dr.  Zehra Kreho, prorektorica za nastavu Univerziteta u Sarajevu, te prisutnima poželjela uspješan rad. Na održanom sastanku predstavljena je implementacija dosadašnjih projektnih aktivnosti, te su definirani daljnji koraci u projektu.

BIHERIT je Tempus projekat kojim koordinatori Univerzitet u Sarajevu. Ovim projektom vrši se proces modernizacije nastavnog plana i programa na tri univerziteta u Bosni i Hercegovini (na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu  u  Tuzli  i  Univerzitetu  u  Banjoj  Luci)  iz oblasti historije i arheologije. Reforma programa uključuje sljedeće aktivnosti:

–  reformu master studija arheologije na Univerzitetu u Sarajevu;

–  modernizaciju bachelor i master studija iz oblasti historije na sva tri univerziteta gdje bi se predstavili moduli iz oblasti baštine, arheologije, historije umjetnosti, te očuvanje/konzerviranje i studije o muzejima.

Pored osnivanja master studija i predstavljanja novog modula baštine, ovim projektom se nastoji osigurati novi obučeni  kadar  koji  će  nakon  završetka  projekta  preuzeti  aktivnosti  na  održavanju  projekta.  Osim obučenog kadra,  projektom  se  osigurava  kvalitetna  arheološka  oprema,  ažurirana  biblioteka, stvaranje mreže između univerzitetskih institucija u Bosni i Hercegovini te sa partnerskim institucijama u Evropskoj uniji.

Partneri u projektu: Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) – koordinator, Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), Univerzitet u Primorskoj (Slovenija), Univerzitet u Beču (Austrija), Univerzitet u Kembridžu (Velika Britanija),  Slobodni  univerzitet  u  Berlinu  (Njemačka),  Univerzitet  u  Tuzli  (Bosna i Hercegovina), Univerzitet u Banjoj  Luci  (Bosna  i  Hercegovina),  Komisija  za  očuvanje  nacionalnih  spomenika  Bosne  i Hercegovine, Zavičajni muzej Travnik i Muzej Kozare u Prijedoru.

Projekat BIHERIT traje dvije godine, od oktobra 2012. do oktobra 2014. Godine.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page