ODLUKA o cijenama usluga u Zavičajnom muzeju Travnik

Na osnovu člana 26. Pravila Zavičajnog muzeja Travnik, na sastanku Upravnog odbora Zavičajnog muzeja Travnik održanom dana 20.11.2014.godine donosi se:

 

 ODLUKA

O CIJENAMA USLUGA U ZAVIČAJNOM MUZEJU TRAVNIK

 Član 1.

Cijene Ulaznica

Cijene ulaznica obilaska izložbenih postavki u Zavičajnom muzeju Travnik na tri destinacije iznose:

 

Za posjetu postavkama ( prirodoslovne, kulturno – historijske i etnografske zbirke ) u upravnoj zgradi Muzeja cijene su:

 • Cijena ulaznice za odrasle ………………………………………………………………….. 2,50 KM
 • Cijena ulaznice za grupne posjete ( preko 20 ) za odrasle osobe …………………… 2,00 KM
 • Cijena ulaznice za učenike, studente i penzionere……………………………………… 1,50 KM
 • Cijena ulaznice za grupne posjete (preko 20 ) za učenike, studente i penzionere …1,00 KM

 

Za posjetu Izložbenoj postavci o životu i djelu pisca u Rodnoj kući Ive Andrića cijen su:

 • Cijena ulaznice za odrasle ………………………………………………………………….. 2,50 KM
 • Cijena ulaznice za grupne posjete ( preko 20 ) za odrasle osobe …………………… 2,00 KM
 • Cijena ulaznice za učenike, studente i penzionere……………………………………… 1,50 KM
 • Cijena ulaznice za grupne posjete (preko 20 ) za učenike, studente i penzionere …1,00 KM

 

Za obilazak srednjovjekovne tvrđave Stari grad i izložbenih postavki u Kuli i Kazamatu cijene su:

 • Cijena ulaznice za odrasle ………………………………………………………………….. 2,50 KM
 • Cijena ulaznice za grupne posjete ( preko 20 ) za odrasle osobe …………………… 2,00 KM
 • Cijena ulaznice za učenike, studente i penzionere……………………………………… 1,50 KM
 • Cijena ulaznice za grupne posjete (preko 20 ) za učenike, studente i penzionere …1,00 KM

Član 2.

Usluge vodičke službe

Usluge vodičke službe zaposlenika Muzeja i izvršioca po ugovoru, angažovanih kao vodiči prilikom obilaska grada od Gornje čaršije do Plave vode, uključujući posjetu Muzeju, Rodnoj kući Ive Andrića i Srednjovjekovnoj tvrđavi Stari grad bez naplaćenih ulaznica, iznosi 50,00 KM.

Cijena usluga turističke ture „TragomTravničke hronike nobelovca Ive Andriće“ iznosi 120,00 KM.

Član 3.

60% naplaćene usluge vodičke službe isplatiti izvršiocima po ugovoru, a zaposlenicima Muzeja isplatiti ako su ove poslove obavljali van radnog vremena.

Član 4.

Iznajmljivanje opreme

Za iznajmljivanje opreme Muzeja, bez prevoza, naplatiti paušal kako slijedi:

 • Za iznajmljeni mobilijar : stolove, stolice, izložbene panoe, vitrine i drugo, na korištenje od jedan do deset dana po pojedinim stavkama naplatiti iznos od 70,00 KM. Preko deset do dvadeset dana naplatiti dodatni 60,00 KM.
 • Za iznajmljivanje elektronske opreme: pojačalo sa zvučnicima i pripadajućim mikrofonima i kablovima, laptop, videotop, ekran platno i drugu opremu naplatiti iznos od 100,00 KM po jednom danu.

 Član 5.

Angažovanim zaposlenicima Muzeja koji rade sa iznajmljenom opremom, ako ove poslove obavljaju van radnog vremena pripada naknada od 25,00 KM.

 Član 6.

U dogovoru sa naručiocem rješavati sva druga pitanja ( prevoz i drugo ) .

 Član 7.

Prilikom iznajmljivanja opreme obavezno sačiniti revers, ako sa opremom ne radi neko od zaposlenika Muzeja.

 Član 8.

Iznajmljivanje prostora

Iznajmljivanje prostora na Starom gradu za javne nastupe komercionalnog tipa i za promotivne skupove naplatiti minimalni iznos od 400,00 KM. Iznajmljivanje prostora podrazumjeva korištenje bine, gledališta i pratećih prostora.

 Član 9.

Iznajmljivanje prostora na Starom gradu zatvorenog tipa ( parti do 50 učesnika, vjenčanja, sastanci, seminari i slično ) naplatiti iznos od 100,00 KM i obavezu isplate dežurnog radnika u iznosu od 25,00 KM, ako je dežurstvo obavljeno van radnog vremena.

 Član 10.

Iznajmljivanje izložbenog prostora Kazamata na Starom gradu i u Muzeju naplatiti 30,00 KM po iznajmljenom danu.

 Član 11.

Korištenje ambijenta Starog grada za foto snimanje mladenaca komercijalnog tipa košta 30,00 KM.

Član 12.

Iznajmljivanje prostora u humanitarne svrhe, te društveno korisne i kulturne akcije ne naplaćivati.

Član 13.

Iznajmljivanje reklamnih „City light“ panoa

Iznajmljivanje reklamnih „City light“ panoa vršiti prema niže navedenim cijenama:

 • Mjesečna cijena jedne površine ( 135×80 cm) ………………………         150,00 KM
 • Jednomjesečni zakup svih 7 površina…………………………………..    1.000,00 KM
 • Tromjesečni zakup svih 7 površina   …………………………………..     2.900,00 KM
 • Šestomjesečni zakup svih 7 površina   ……………………………….      5.900,00 KM
 • Jednogodišnji zakup svih 7 površina    ………………………………..    10.000,00 KM

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: UO- 35/14

Datum: 20.11.2014.                                                                                                       Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                                                        Vlatko Nevistić

 

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page