OBAVIJEST KANDIDATIMA O TERMINU TESTIRANJA I OBLASTIMA IZ KOJIH ĆE SE IZVRŠITI TESTIRANJE

Za radno mjesto “Pomoćnog radnika / radnika na održavanju kompleksa Starog grada i Rodne kuće Ive Andrića”– obaviti će se usmeni ispit / intervju u prostorijama JU Zavičajni muzej Travnik dana 10.03.2023. u 10:30 h.

Usmeni ispit obuhvata slijedeće oblasti:

1. Zakon o radu F BiH („Sl. novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18)

2.  Pravila JU Zavičajni muzej Travnik

3. Kulturno historijska baština Travnika (literatura: Starine i muzeji Travnika)

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page