OBAVIJEST KANDIDATIMA O TERMINU PISMENOG I USMENOG TESTIRANJA PREMA JAVNOM OGLASU ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS

JU Zavičajni muzej Travnik

Komisija za prijem radnika

OBAVIJEST KANDIDATIMA O TERMINU

TESTIRANJA I OBLASTIMA IZ KOJIH ĆE SE IZVRŠITI TESTIRANJE 

 

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz javnog oglasa broj: 124/21 od 20.04.2021.godine objavljenog u Oslobođenju 21.04.2021. godine, na web stranici Službe za zapošljavanje SBK, te web stranici JU Zavičajni muzej Travnik,  za radno mjesto muzejski pedagog i biletar/vodič kroz depandanse:

da će se pismeno i usmeno testiranje održati u ponedjeljak  17.05.2021. godine. u prostorijama JU Zavičajni muzej Travnik, Ul. Mehmed-paše Kukavice 1, Travnik.

 

Za radno mjesto “muzejski pedagog”– će se obaviti pismeni ispit i intervju u 10:00 h.

Pismeno testiranje i intervju obuhvata slijedeće oblasti:

 

1. Uredba sa zakonskom snagom o muzejskoj djelatnosti (službeni list Republike BiH broj 13)

2. Zakon o radu F BiH („Sl. novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18)

3. Muzejska pedagogija literatura:

                    a.) Jelena Hotko, Nastava povijesti u muzeju i uloga muzejskog pedagoga, Povijest u nastavi 8 (2010): 231-245. [link: https://hrcak.srce.hr/82546]

                     b.) Arja van Veldhuizen, Education Toolkit. Metods & techniques from museum and heritage education, 2017 [link:https://arjavanveldhuizen.nl/wp-content/uploads/2018/11/Education-toolkit-E-book-EN-6MB.pdf]

 

Za radno mjesto “biletar/vodič kroz depandanse”– će se obaviti pismeni ispit i intervju u 10:00 h.

Pismeno testiranje i intervju obuhvata slijedeće oblasti:

 

1. Zakon o radu F BiH („Sl. novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18)

2.  Pravila JU Zavičajni muzej Travnik

3. Kulturno historijska baština Travnika (literatura: Starine i muzeji Travnika)

 

Kandidati su na testiranje obavezni donijeti ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa slikom.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na Javni poziv.

Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Travnik,  07.05.2021. godine

  Predsjednik

Komisije za prijem radnika

                                                                                           Dženan Dautović

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page