Nova akvizicija, dar gospodina Zvonke Rakigjije iz Dubrovnika

Zavičajni muzej Travnik je dobio novu akviziciju, dar gospodina Zvonke Rakigjije iz Dubrovnika. Akvizicija se sastoji od kolekcije bakrenog suđa, ličnih predmeta i arhive njegovog oca, znamenitog travničkog hirurga primarijusa dr. Antuna Rakigjije.

Prezentacija akvizicije će se održati u utorak, 24. 08. 2021. godine u 11:00 h u prostorijama JU Zavičajnog muzeja Travnik.

Direktorica

Fatima Maslić, dipl. hist. umj.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page