„Jedan je Rakigjija“!

Primarijus dr. Antun Rakigjija znameniti hirurg, upravitelj Bolnice u Travniku i  utemeljitelj moderne hirurške prakse, dao je  nemjerljiv doprinos razvoju zdravstva u Travniku. Bio je inicijator izgradnje nove zgrade travničke bolnice za što se predano zalagao dugi niz godina.

Rođeni Dubrovčanin u Travnik dolazi po završetku studija medicine 1954. godine. Nakon godinu dana pripravničkog staža, uvidjevši njegove kvalitete, uprava Bolnice  šalje ga na specijalizaciju u Zagreb. Nakon četverogodišnjeg staža dr. Rakigjija se 1959. godine vrača u travničku bolnicu i postaje šef hirurške službe, a uskoro i upravitelj Bolnice.

U teškim uvjetima rada u staroj zgradi bolnice mladi hirurg dr. Rakigjija uvodi moderne metode u operacijskom postupku i liječenju pacijenata i već tada postaje prepoznat kao posvećen, marljiv i talentiran hirurg, omiljen kako među pacijentima, tako i među bolničkim osobljem, ali i građanima Travnika.

Kao nadaren stručnjak 1966. odlazi u Etiopiju u sastavu jugoslovenskog tima za medicinsku tehničku pomoć zemljama u razvoju, gdje u Adis Abebi ostaje raditi narednih 7 godina. U međuvremenu, do njegovog povratka u Travnik 1973. godine, realizirana je izgradnja prvog krila nove bolnice. Po povratku u Travnik dr. Rakigjija kao šef hirurško-traumatološkog odjeljenja razvija hirurgiju do zavidnog nivoa i educira vrsne hirurge, svoje nasljednike koji će sve do danas održati dostignuti, zavidan nivo hirurške prakse u travničkoj bolnici.

Dr. Antun Rakigjija odlazi u rodni Dubrovnik 1978. godine, gdje nastavlja raditi do 1993. Godine, kada odlazi u zasluženu mirovinu. Umire 2007. godine u 81. godini života, okružen pažnjom najmilijih.

Sin Zvonko i snaha Marijana odlučuju pokloniti Zavičajnom muzeju Travnik jedan broj predmeta koje je dr. Rakigjija sakupljao s ljubavlju jer su ga podsjećali na Bosnu i Travnik. Novu muzejsku akviziciju čini kolekcija kazandžijskih proizvoda, predmeti tehničke kulture, arhiva i fotografije koji su pripadali dr. Rakigjiji.

Tim gestom vrijedni predmeti kulturne baštine bivaju vraćeni u travnički muzej, da pored svoje kulturne vrijednosti čuvaju uspomenu na čovjeka koji je ostavio dubok trag u kulturnoj povijesti našeg grada, na znamenitog travničkog hirurga, primarijusa dr. Antuna Rakigjiju.

Kolekcija će biti pohranjena u etnološku i historijsku zbirku Zavičajnog muzeja Travnik. Zanimljivo je da je ovaj travnički muzej smješten u zgradi Doma narodnog zdravlja izgrađenoj 1929. godine u okviru programa razvoja preventivne socijalne zdravstvene zaštite koju je inaugurirao i realizirao dr. Andrija Štampar, na području stare Jugoslavije, ali i šire, na svjetskoj razini djelujući u radu najviših tijela tadašnje svjetske zdravstvene organizacije.

Tako se mozaik polako sklopio. U pozadini ove vrijedne kulturno-historijske akvizicije postoji i jedan zanimljiv zdravstveni, medicinski narativ, što će svakako biti povodom da se u Zavičajnom muzeju Travnik formira i izložbeni kutak koji će prezentirati razvoj zdravstva u Travniku gdje će svoje zasluženo mjesto imati i uloga znamenitog hirurga primarijusa dr. Antuna Rakigjije.

Na predstavljanju nove muzejske akvizicije bili su prisutni uvaženi hirurziprimarijus dr. Branimir Markunović i primarijus dr. Mirsad Granov, koji su u svome izlaganju posvjedočili o stručnim, ali prije svega o ljudskim kvalitetama koje su krasile dr. Rakigjiju. A kakve su one bile, najbolje govori uvriježena izreka koja i danas živi među Travničanima:

„Jedan je Rakigjija“! (Čitaj: „Jedan je Rakiđija“).

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page