Niz uzastopnih snimaka sunčanog sata na Hadži Ali-begovoj džamiji u Travniku koji je konstruisan za alaturka satni sistem

Video je sklopljen od niza uzastopnih snimaka sunčanog sata na Hadži Ali-begovoj džamiji u Travniku koji je konstruisan za alaturka satni sistem kod koga se sati odbrojavaju od zalaska sunca prethodnog dana. Osim po tome, travnički sat se od savremenih sunčanih satova razlikuje i po tome što se sati i počeci dnevnih molitvi očitavaju, ne prema pravcu, nego prema kraju sjenke šiljka fiksiranog pod pravim uglom na ravan ploče.

Za dan snimanja izabran je ljetni solsticij, prvi dan ljeta, i to iz tri razloga. Prvi razlog je taj što je ljetnog solsticija podnevna visina sunca najveća, a sjenka na travničkom satu (i na svim drugim zidnim sunčanim satovima) najduža, drugi, što tada prividna putanja sunca dobrim dijelom nadvišava krošnje okolnog drveća tako da ono najmanje zasjenjuje poloču sunčanog sata, i treći razlog – što je na travničkom sunčanom satu urezana hiperbola po kojoj prvog dana ljeta treba da se kreće kraj sjenke

Travnički fotograf, Mirsad Mujanović, veliki prijatelj Zavičajnog muzeja Travnik fiksirao je foto-aparat i u periodu od 12:38 h h do 15:08 h, u razmacima od po 15 minuta fotografisao sunčani sat, to jest, položaj sjenke. Prvi snimak je napravio kada je kraj sjenke došao na vertikalu sunčevog sata, tj. pravo sunčevo podne, malo prije nego se začuo poziv za podnevnu molitvu, a posljednji snimak je napravio u 15:08 h (oko 6:45h alaturka sati) kada su sjenke visokog okolnog drveća prekrile sunčani sat. Izabrani snimci su spojeni, redom, nečujnom hodu sjenke dodat je zvuk otkucaja sata-budilnika, i tako je nastao ovaj jednostavni video.

Kao što se jasno vidi na snimku, kraj sjenke malo prelazi preko solsticijske hiperbole ali to nije do konstruktora, on je bio vrhunski majstor-gnomonista, sjenka je prešla zbog toga što sada ravan ploče sunčanog sata nije besprijekorno postavljena/vraćena u vertikalu i ne prati vjerno ravan zida džamije za koju je sunčani sat konstruisan.

Konstruktori sunčanih satova često upisuju neki moto kojim šalju dodatne poruke posmatraču zagledanom u linije i sjenke sunčanog sata. Skromni konstruktor travničkog sunčanog sata nije napisao ništa, čak ni svoje ime, prepustio je sjenci da ona podučava. Sjenka svakom posmatraču, nijemo kazuje koliko je sati, koje je godišnje doba i kada počinju dnevne molitve, podne i ikindija, a onim pronicljivim ostavlja da, gledajući je – bestjelesnu, pokretnu, nečujnu i korisnu – sami otkrivaju dublje smislove.

Autor videa: dr Milutin Tadić

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page