Mala arhitektonska radionica „Bosanska kuća dječjim rukama“

Mala arhitektonska radionica

U Zavičajnom muzeju Travnik uspješno je završen prvi ciklus arhitektonske radionice pod nazivom „Bosanska kuća dječjim rukama“. Radionica je održana 16. i 17. januara 2023. godine. Osnovi cilj radionice je bio da se djeci, kao mlađem naraštaju, približi bosanska tradicionalna arhitektura i običaji koji se vežu uz život u bosanskim kućama. Radionica je predstavljala spoj arhitekture, tradicije, kao i dječje mašte i kreativnosti, čime su djeca dobila priliku da postanu sudionici u važnom procesu očuvanja naše kulturne baštine.

Radionica je bila podijeljena na dva dijela, teorijski i praktični. U okviru teorijskog dijela, djeca su imala priliku da pogledaju prezentaciju o tradicionalnoj bosanskoj arhitekturi, gdje su mogli naučiti mnogo o jednom arhitektonskom ansamblu kojeg čine: kuća, avlija i bašča,  kao i o načinu izgradnje i tipovima tradicionalne kuće na prostoru Bosne i Hercegovine. Polaznici radionice su također imala priliku i da se u enterijeru Rodne kuće Ive Andrića upoznaju sa  načinom opremanja prostora i zanimljivostima vezanim za tradicionalni način življenja u bosanskoj kući.

Drugi dio radionice bio je rezervisan za praktičan rad, čiji rezultat je, pored dječjih zadovoljnih osmjeha, mozaik ”Dječja mahala” koji predstavlja tradicionalno bosansko naselje – mahalu. Mozaik je složen od individualnih kamenica koje su djeca iscrtala i na kojim su na svoj način prikazala kuće, avlije, kaldrmu i đul-bašče.

Voditeljice radionice bile su: Amela Tiro, muzejska pedagogica i Sabina Maslić, muzejska arhitektica. Ovom radionicom pedagoška služba Zavičajnog muzeja Travnik započela je bogat program rada sa djecom i mladima koji se planira realizirati u toku ove godine.

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page