DETALJAN ENERGETSKI AUDIT ZAVIČAJNOG MUZEJA TRAVNIK

Velika potrošnja energije u zgradarstvu, ali i veliki potencijal ušteda, čine da energijska efikasnost (EE) postane prioritet i ima sve značajnije mjesto u javnom i stambenom sektoru BiH. Karakteristika velikog dijela stambenih i javnih objekata u Bosni i Hercegovini je neracionalno velika potrošnja svih vrsta energenata i energije.
Generalno, problematika energijske efikasnosti na području BiH leži u:
▪ nedovoljnom uticaju donosioca odluka u oblasti EE,
▪ nepostojanju sveobuhvatnog zakonodavnog okvira,
▪ nedostatku sistematskog praćenja i prikupljanja relevantnih podataka,
▪ nužnosti primjene mjera EE u sektorima zgradarstva, saobraćaja, industrije itd.
Potporu rješavanju navedenih problema sve više pružaju kako međunarodne organizacije, tako i domaće nadležne institucije, koje finansiraju projekte iz ove oblasti. Ciljevi takvih projekata i programa ogledaju se prije svega u razvoju domaće legislative, potpori vladinim institucijama u donošenju relevantnih propisa, razvoju domaćeg konsultantskog i građevinskog tržišta, te u krajnjoj liniji smanjenju potrošnje energije i emisije stakleničkih gasova.

Kako se bez sumnje trend finansiranja i implementacije projekta EE iz raznih fondova nastavlja, veoma je značajno da svijest o EE i njenim benefitima, kao i mogućnošću potencijalnog sufinasiranja, bude razvijena na svim nivoima vlasti.
Kako bi se pristupilo razvojnim fondovima, te apliciralo na tekuće pozive ili one koji će doći, potrebno je na vrijeme obezbijediti odgovarajuće projekte. S obzirom da aplikaciju za dodjelu nepovratnih sredstava prema fondovima mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe, jedinice lokalne uprave (kantoni, gradovi i općine), javne ustanove, privredna društva i druge institucije za javne objekte u njihovom vlasništvu, kao što su administrativne zgrade općina, domovi zdravlja, škole, dječiji vrtići, zgrade individualnog i kolektivnog stanovanja, itd. veoma je važno uspostaviti održivi sistem izrade projekata.
Pri dodjeli nepovratnih sredstava, prednost se daje projektima koji imaju spremnu dokumentaciju koja dokazuje, između ostalog, opravdanost investicije, tj. Preliminarni i detaljni energijski pregled (audit) i/ili certifikat.

DEA_Zavicajni muzej Travnik

Zakljucak Vlada SBK

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page