Dan općine Travnik – Izložba TRAVNIČKA ZBIRKA

Izložba

Travnička zbirka

djela bosanskohercegovačkih umjetnika

legat Asima Đelilovića

Otvaranje  Izložbe Travnička zbirka – djela bosanskohercegovačkih umjetnika, legat Asima Đelilovića Zavičajnom muzeju Travnik, može se smatrati jednim od najvažnijih događaja u svekolikoj istoriji kulturnog života u Travniku.

U okviru programa obilježavanja Dana općine Travnik otvaranju izložbe savremenih umjetnika iz BiH prisustvovao je mali broj posjetilaca u odnosu na vrijednost ove zbirke i važnost izloženih djela.

Zavičajni muzej Travnik ugostio je i nekoliko umjetnika koji su svoje radove darivali  u svrhu formiranja Travničke zbirke, pa je publika imala priliku susresti Admira Mujkića, Mensuda Keču, Fikreta Libovca, Amelu Hadžimejlić, Salima Obralića, Halila Tikvešu, Seida Hasanefendića, Ibrahima Krzovića, Renatu Papišta…

O značaju legata Asima Đelilovića govorila je Fatima Maslić.

Izložbu Travnička zbirka prigodnim govorom otvorio je Admir Hadžiemrić, načelnik Općine Travnik.

Pristutnima se kratko obratio i legator Asim Đelilović, docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Postavka izložbe u Zavičajnom muzeju Travnik traje do 27. 4. 2014.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page