ANDRIĆEVI DANI 2013. – Izložba crteža i slika Jasminke Bebe Roganović-Kulenović

„Tmine i svjetline“

Izložba crteža i slika Jasminke Bebe Roganović-Kulenović

Autorica izložbe rođena je u Travniku 1939. godine.

Po obrazovanju je istoričar umjetnosti, a po vokaciji likovni umjetnik.

Osim manjeg broja samostalnih izložbi ostvarila je učešće u 50 grupnih izložbi i u radu više likovnih kolonija.

U izložbi „Tmine i svjetline“ predstaviće 30 radova u nekoliko različitih tehnika. Likovni kritičari označili su njen umjetnički stil kao „ mješavinu nadrealizma, metafizike i dinamičnih kompozicija“ u kojem se prepoznaju nezaboravljeni motivi rodnog Travnika i Bosne.

Na otvaranju izložbe direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić je kao historičarka umjetnosti priredila jedan osvrt na slikarstvo umjetnice i njenu saradnju sa Muzejom. Ovdje donosimo dio osvrta:

„Umjetničko djelo Jasmine Kulenović Roganović moramo posmatrati u jednom širem kontekstu, u tijesnoj vezi sa njenim životopisom. Naime, veći dio stvaralačkog opusa gospođe Jasmine nemoguće je odvojiti od njenoga zavičaja, njenoga duhovnog izvorišta, premda su slike nastajale u različitim vremenskim razdobljima, u zadnje tri, do četiri decenije, na mjestima koja su stotinama i hiljadama kilometara bila udaljena od njenog rodnog grada.

Pored jednog broja slika sa egzotičnim motivima nastalih prilikom autoričinog boravka u Indiji i u Americi, veći broj radova je posvećen ili vezan za zavičaj i rodni Travnik. Vidimo među njima travničku Gimnaziju. Tu je rad pod nazivom „Slika neodrživa optimizma“ u kome je na jedan izvanredan način predstavljena uobičajena scena iz djetinjstva u začudnom enterijeru sahat-kule na Musali. Tu su i slike „ Lament nad zavičajem“, „Stari grad“ itd.

Zatim, tu su  članovi porodice Kulenović, i umjetničin hommage posvećen majci Karolini, predstavljen u izvrsnom „magritovskom“ „Portretu jedne „Panji“ i na slici  koja nosi naziv  „Ecce Mater“, što je jasna ikonografska  aluzija na Kristovu muku, sa majčinim portretom naslikanim na apliciranom Veronikinom rupcu na platno slike i sa diskretno naznačenim trnovim vijencem na glavi.

U portretu oca Muhameda kompozicija je razrađena u nekoliko planova, okupanih svjetlošću. Motiv je satkan od suptilne gradacije valera, u kontrapunktu toplih i hladnih kolorističkih pasaža. Predstavljena je uzvišena, romantična vizija zagonetnoga očevog lika i iskazana sva ona traganja i nježna osjećanja koja umjetnica čuva u svojoj memoriji, što je i podcrtano i u nazivu djela  „ Bdijem pred tvojom nedovršnom slikom“.

I Arif Tamburija, lik iz Skenderove „Ponornice“ sišao je sa literarne scene na platno slike kao

„ Ekvilibrista koji napušta grad“, Travnik, sa njegovim prepoznatljivim znamenjem, ali i ljudskim lobanjama od kojih je načinjena kaldrma po kojoj se hoda.

(…) Od našeg prvoga kontakta, pa kroz zanimljive razgovore i druženja koji su uslijedili ovih dana tokom pripreme izložbe, ne mogu se oteti utisku kako je sve povezano, i da sam još osamdesetih godina, nakon jedne kraće prepiske s gospođom Jasminom, na neki način anticipirala njen umjetnički svijet.

Tada sam istraživala život i djelo  braće Kulenović,  Jasmininog oca, slikara Muhameda, krakovskog studenta  i njegovoga brata, književnika i pjesnika Skendera.

Tom prilikom je prikupljena glavnina informacija, u međuvremenu, nabavljeno je još nekoliko Muhamedovih slika, objavljeno je nekoliko napisa i na tome se stalo.

Izgleda da se trebala dogoditi ova izložba, kako bi ponovo oživjela ideja da se posao na valorizaciji životnih puteva i umjetničkih opusa braće Kulenović, konačno dovrši i kruniše stalnom izložbenom postavkom. Travnik se još nije uspio odužiti ovoj dvojici umjetnika, nepravedno zapostavljenih stvaralaca, rodoljuba i revolucionara.

Građa je istražena, arhiva i fotografije prikupljene, zbirka od 25 Muhamedovih slika pohranjena je u mraku muzejskog depoa. Nedostaje prikladan prostor da se sve to predstavi javnosti u okviru jedne stalne muzejske postavke na način koji će biti na ponos ne samo Travnika, grada koji je obilježio Skenderovu mladost i Muhamedovu tek začetu životnu zrelost, već i za široku kulturnu javnost u Bosni i Hercegovini.

To treba biti jedna od zacrtanih misija ove ustanove i našega grada u narednom periodu, poput osmišljavanja, oblikovanja i prezentacije kulturnog brenda, kada je u pitanju ime nobelovca Ive Andrića.

I na kraju, koristim priliku da se zahvalim gospođi Jasmini Kulenović-Roganović na njene dvije dragocjene donacije našem Muzeju.

Prva donacija je jedna prekrasna pastorala koju je Muhamed Kulenović načinio u ranoj mladosti, te jedan broj originalnih porodičnih fotografija i iznimno vrijedna kolekcija pisama, međusobna korespodencija između Muhameda u Krakovu, roditelja u Travniku i Skendera u Zagrebu, u kojima su važne  informacije za rasvjetljavanje Muhamedove i Skenderove ličnosti  i za bolje razumijevanje društvene zbilje toga vremena.

Autorica je našem Muzeju darovala i svoje slike, jedan broj slika iz,  kolokvijalno rečeno „travničkog ciklusa“ sa ove izložbe, koje će svakako naći svoje mjesto u budućoj stalnoj izložbenoj postavci naše galerijske zbirke.

U znak zahvalnosti na ovim vrijednim donacijama, priredili smo za gospođu Jasminu „Zahvalnicu“ koja će je podsjećati na njen plemeniti gest i na našu zajedničku saradnju, kojom ćemo, nadam se, u skorijoj budućnosti ostvariti naše zajedničke želje i planove.„

Izložba Jasminke Bebe Roganović-Kulenović biće otvorena u Zavičajnom muzeju Travnik 23. oktobra u 19 sati, a postavka ostaje otvorena za posjete do 31.10.2013.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page