Zavičajni muzej Travnik dobio na održavanje i korištenje kulturno-historijski spomenik

Na protekloj sjednici Općinskog vijeća Travnik JU Zavičajni muzej povjerena je Hasanpašića kula na čuvanje, zaštitu, održavanje i korištenje.

Ova kula nalazi se na istočnom ulazu u Travnik, neposredno uz magistralni put M5 u površini od 399 m2.

Poslovi čuvanja, zaštite, održavanja i korištenja “Hasanpašića kula” u Travniku obuhvatat će naročito:

– organizaciju pravilnog čuvanja i održavanja, vršenje stručnog nadzora nad objektom, predlaganje i preduzimanje mjera zaštite
– rad na konzervaciji, restauraciji, rekonstrukciji i sanaciji uz vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova
– obezbjeđenje uslova za korištenje “Hasanpašića kula” u Travniku kao kulturno-historijskog objekta
– vršenje i drugih stručnih poslova u skladu sa propisima koji regulišu materiju zaštite i korištenja kulturno-historijskih spomenika

JU “Zavičajni muzej” Travnik će u vršenju povjerenih poslova sarađivati sa Općinom Travnik, Zavodom za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu za kulturu i sport i drugim organima i institucijama nadležnim za predmetnu oblast.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page