ULST Jesenji salon 2010.

Katalog izložbe Jesenji salon 2010

UDRUŽENJE LIKOVNIH STVARALACA TRAVNIK

“JESENJI SALON 2010”

JESENJI SALON je jedna od programskih aktivnosti Udruženja likovnih stvaralaca Travnika. Naime, odmah poslije preregistracije društva 2002. godine, organizovana je izložba pod ovim naslovom. Tada je izražena želja da ova manifestacija postane tradicionalna likovna smotra. Izložba je zamišljena da predstavlja prezentaciju članova ULST-a u tekućoj, protekloj godini i sa puno entuzijazma dvadesetak članova društva, već devetu godinu za redom, istrajava u ovom poslu. Uglavnom su to bile izložbe revijalnog karaktera na kojima su, svaki put sa oko pedesetak radova,  učestvovali svi aktuelni članovi ULST-a. Pored ostalih programskih aktivnosti Udruženja, JESENJI SALON je bio i ostao prilika za otkrivanje novih stvaraoca, naročito mlađe generacije. Redovni posjetioci izložbi ULST-a, mogli su pratiti određene transformacije i vidan napredak, kako pojedinih članova tako i društva u cjelini. Statistički gledano, ovogodišnji JESENJI SALON 2010. predstavlja 29 autora sa 50 djela, među njima jedna skulptura.

Udruženje likovnih stvaralaca Travnik upućuje riječi zahvale mnogima koji su pomagali rad ovog Udruženja, a posebno izražava duboku zahvalnost kolektivu Zavičajnog muzeja Travnik, koji su prepoznali kreativni potencijal ULST-a i zajedno, tjesno surađujući i nesebično se zalažući, dali svome gradu respektabilnu manifestaciju.

Otvorenje izložbe:

Zavičajni muzej Travnik, petak 19.11.2010. u 19.00 sati

Izlozba će biti postavljena do 29.11.2010.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page