U povodu Međunarodnog dana muzeja (18.maj) djelatnici Zavičajnog muzeja Travnik temeljito su očistili nacionalni spomenik Kasnoantičku baziliku u Turbetu ( 4-5 st.).