Tehničke informacije

 joomla_logo_black1

Zavičajni muzej Travnik

Depozitni račun Općine Travnik: 3380002210001221

Budžetska organizacija: 1203123

ID broj: 4236196440001

Adresa: Mehmed-paše Kukavice 1, 72270 Travnik

Tel./Fax: ++387 30 518-140

E-mail: muzej.travnik@bih.net.ba

 

Djelatnici

Fatima Maslić, direktor 

Enes Škrgo, viši kustos književnosti

Ajla Sejfuli, viši kustos arheolog

Dženan Dautović , kustos historičar

Sabina Maslić, muzejski arhitekta

Almir Halilović, dokumentarist

Amela Tiro, muzejski pedagog

Hazim Husanović, sekretar

Edina Kopčić, bibliotekar

Marina Barišić, manipulant

Kenan Šišić, biletar – vodič kroz depandanse

Sead Muslimović, biletar – vozač

Dražana Topalović, higijeničar

Ismet Kaimović, domar

Salih Adilović, domar Stari grad Travnik

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page