Tehničke informacije

 joomla_logo_black1

Zavičajni muzej Travnik

Depozitni račun Općine Travnik : 3380002210001221

Budžetska organizacija: 1203123

ID broj: 4236196440001

Adresa: Mehmed-paše Kukavice 1 , 72270 Travnik

Tel./Fax: ++ 387 30 518-140

E-mail:   muzej.travnik@bih.net.ba

 

Djelatnici

Fatima Maslić, direktor 

Dautović Dženan, kustos historićar

Škrgo Enes, viši kustos književnosti

Sejfuli Ajla, viši kustos arheolog

Maslić Sabina, muzejski arhitekta

Halilović Almir, dokumentarist

Tiro Amela, muzejski pedagog

Husanović Hazim, sekretar

Kopčić Edina, bibliotekar

Barišić Marina, manipulant

Šišič Kenan, biletar – vodič kroz depandanse

Kaimović Ismet, domar

Topalović Dražana, higijeničar

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page