Svečana dodjela nagrade za odabrani rad prema nagradnom konkursu „In memoriam Esma Imširpašić“

Nagradni konkurs „In memoriam Esma Imširpašić“ pokrenut je na inicijativu Esminih roditelja Zijade-hanume i Nusreta ef. Abdibegovića te Esmine porodice, a ideja je naišla na svesrdnu podršku u Zavičajnom muzeju Travnik i Elči Ibrahim-pašinoj medresi, gdje je Esma imala svoj pripravnički staž i volonterski angažman, a u Medresi radila kao pedagog i odgajateljica.
Nagrada se dodjeljuje u povodu godišnjice Esmina preseljena na Ahiret.
U namjeri da se sačuva sjećanje na Esmu kroz djelo koje će biti od dobrobiti za zajednicu, u vidu poticaja za mlade ljude koji se bave oblastima za koje je rahmetli Esma pokazivala interesovanje i što je bila njena struka, ustanovljen je nagradni konkurs za mlade do 35 godina starosti koji se bave istraživačkim radom u oblasti historije, historije umjetnosti, etnologije i arheologije.
Na Nagradni Konkurs koji je bio otvoren do 15. 09. 2019. godine pristigla su dva rada autora: Mustafe Uzunalića, studenta drugog stepena na katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Almina Ibrišimovića, studenta drugog stepena odsjeka historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Stručna komisija u sastavu: kustosica arheologije mr. Ajla Sejfuli, historičar docent dr. Dženan Dautović, viši kustos književnosti Enes Škrgo, kao članovi imenovani ispred Zavičajnog muzeja Travnik i mr. Dženana Bajraktarević, profesorica bosanskog jezika i književnosti, imenovana ispred Elči Ibrahim-pašine medrese, nakon pročitanih pojedinačnih pismenih obrazloženja, donijela je jednoglasnu ocjenu da se rad autora Mustafe Uzunalića „Keramičke lule iz arheološke zbirke Zavičajnog muzeja Travnik“ proglasi nagrađenim radom.
Komisija je istakla da je u izboru između dva pristigla rada, presudila kvaliteta poslanog rukopisa, a ne tema istraživanja.

Nagrada se sastoji:
od novčanog iznosa od 1.000KM koju su obezbijedili roditelji i porodica, u svrhu studijske posjete muzejima na području bivše Jugoslavije,
mobilnog telefonskog aparata kao donacije BH Telecoma, knjiga objavljenih u izdanju Elči Ibrahim-pašine medrese i Zavičajnog muzeja Travnik.

Nagrađeni rad će biti objavljen na web stranici Zavičajnog muzeja Travnik i u nekoj od muzejskih publikacija.

Prezentacij_nagrađenog rada

Na dodjeli nagrade u Zavičajnom muzeju Travnik 14. 10. 2019. govorili su Fatima Maslić, direktorica Zavičajnog muzeja Travnik i mr. Dževdet ef. Šošić, direktor Elči Ibrahim-pašine medrese.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page