Rimska vila u Đelilovcu kod Turbeta – početak radova na iskopavanju

Rimska vila u Đelilovcu kod Turbeta – početak radova na iskopavanju

 

 

Kada je gospodin Mato Kesten prije petnaestak dana, tokom izvođenja građevinskih radova na svom zemljištu u mjestu Đelilovac kod Turbeta pronašao ostatke zidova i ulomke keramike, nije mogao ni naslutiti da se ispod površine njegovog porodičnog imanja nalazi veliki labirint zidova iz antičkog perioda.  Odmah je obavijestio Zavičajni Muzej Travnik, te je insistirao da Muzej odmah započne sa iskopavanjem.

 

Danas, 18.06.2013. započeta su prva arheološka istraživanja, pod vodstvom arheologa Zavičajnog muzeja Travnik, Ajle Sejfuli. U stručnom timu koji izvodi arheološke radove su i arheolog Dina Vajzović, te Sabina Maslić, arhitekt, koja je zadužena za dokumentaciju i izradu tehničkih crteža. U istraživanja su uključeni i volonteri, koji će zajedno s arheolozima raditi narednih 15 dana, koliko će trajati planirana istraživanja.

 

“Ovaj kraj je inače od ranije poznat po brojnim arheološkim lokalitetima posebno iz perioda antike. Na osnovu površinskih nalaza i ostataka zidova koji su u dužini od 7,70 m danas dijelom otkopani i dokumentovani, može se reći da se radi o antičkom objektu, vjerovatno rimskoj vili,” rekla je Ajla Sejfuli, čija je odlično raspoložena ekipa danas započela sa pripremnim radovima.

 

“Trenutno se odvijaju radovi na čišćenju otkrivenih zidova, a do kraja istraživanja nadamo se da ćemo dobiti potrebne informacije o samom objektu, njegovoj veličini i namjeni. Inače, ovaj lokalitet nije evidentiran u Arheološkom leksikonu BiH sto znači da se radi o novotkrivenom lokalitetu.”

 

Zavičajni Muzej se već četiri godine aktivno bavi istraživanjem različitih lokaliteta, ali s obzirom  na oskudna finansijska sredstva koje je u mogućnosti da obezbijedi, istraživanja na ovoj lokaciji se neće moći odvijati onoliko koliko je potrebno. Ipak, cilj prve faze istraživanja je da se otkrije manja površina i zidovi koji se pojavljuju na više mjesta, što će, nadamo se, biti postignuto. Lokalitet će nakon istraživanja biti konzerviran, čime će biti zaštićen dok se ne obezbijede potrebna sredstva za nastavak istraživanja.

 

Ajla je optimistična što se tiče budućnosti i razvoja arheologije u Bosni i Hercegovini, ali skreće pažnju na zajednički problem većine udruženja arheologa, a to je problem slabe finansijske potpore koju im nadležni organi vlasti pružaju.

 

“S obzirom da su arheološka istraživanja uvjetovana finansijskim sredstvima, veoma je teško govoriti o nekoj pozitivnoj budućnosti BiH arheologije. Nadam se da će, u budućnosti, nadležna ministarstva koja najčešće finansiraju istraživanja, imati više sluha, prije svega za očuvanje onoga što je već otkriveno, a što predstavlja iznimno kulturno blago BIH, a kao drugo i da će potpomoći dalja arheološka istraživanja. Nakon osnivanja katedre za arheologiju u Sarajevu, bosanskohercegovačka arheologija sigurno ima budućnost, samo treba raditi na osnaživanju jedne nove, mlade generacije arheologa.”

 

Što se tiče statističkih podataka o sličnim nalazištima, posljednja knjiga doc.dr. Adnana Busluladžića, a koja se bavi tematikom rimskih vila na području BiH, mnogo je doprinijela rasvjetljavanju ove problematike. Trenutno, zbog situacije u kojoj se nalazi BiH, a prvenstveno zbog nebrige za kulturno blago, novootkriveni lokaliteti često ostanu samo zabilježeni, bez sprovođenja sistematskih arheoloških  istraživanja.

 

“Na travničkom području do sada je istražena samo jedna rimska vila, a postoje podaci da ih je, u samo zadnjih nekoliko godina, otkriveno 4. S obzirom da je travnički kraj bio iznimo bogat u antičkom periodu i da je jedna od glavnih rimskih cesta, koja je kretala iz antičke Salone prolazila kroz ovaj kraj, za očekivati je da će se u budućnosti nailaziti na veći broj lokaliteta iz ovog perioda.”

 

Redakcija portala se obavezuje da će pomno pratiti ostatak istraživanja te prenositi utiske sa iskopavanja temelja rimske vile, koji bi uz malo sreće, truda i valjane potpore, mogli postati nova turistička atrakcija za cijeli region. Naravno, pošto stručni tim smatra da se radi o nekom većem naseobinskom kompleksu, za istraživanje će biti potrebno nekoliko kampanja arheoloških istraživanja. Ipak, nadamo se da će neko prepoznati potencijal ovog nalazišta te omogućiti da se istraživanje nastavi.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page