Promocija Novog Divana

Posljednjeg dana mjeseca maja 2021. godine, u baruthani travničkog Starog grada održana je promocija prvog broja novog časopisa u našem gradu – Novog Divana, kojeg izdaje Udruženje građana Bosanski kulturni krug. Pred velikim brojem prisutnih gostiju, promociju je moderirala Aida Ramčić-Salkić koja se prisutnima obratila pozdravnim riječima i najavila posebnog gosta, mladog travničkog violinistu i kompozitora Benjamina Ribića, koji je sve prisutne počastio svojim dvjema izvedbama. Predsjednik UG Bosanski kulturni krug Dženan Dautović je pozdravio prisutne i kratko im predstavio do sada odrađene projekte udruženja, kao i buduće planove. Zatim je riječ uzela glavna urednica Novog Divana Fatima Maslić koja je predstavila genezu nastanka časopisa i želju uredništva da nastavi da iskazuje svoj kreativni duh i poriv za unapređenjem istraživanja prošlosti, kulture i običaja našega grada i države. Glavna urednica je također uručila i poseban poklon članici gospođi Snježani Kopruner, koja je nesebično pokrila troškove štampanja ovog časopisa i time značajno ubrzala proces njegova izlaska na vidjelo dana. Na kraju, lektorica časopisa Amra Čampara-Lolić je prisutnima ukratko prezentirala sadržaj prvog broja Novog Divana, zahvaliviši svim autorima koji su učestvovali u njegovu stvaranju, ali i članovima uredništva i autorima Suadu Bahtijareviću i Slobodanu Ličaninu, koji nisu mogli prisustvovati promociji, te tehničkom uredniku Abdulahu Vrselju koji je uložio jako mnogo truda i kreacije u pripremu Novog Divana.

foto: Mirsad Mujanović

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page