Prezentacija: Upotreba HRD (Human Remains Detection) pasa u arheologiji: dostignuća i perspektive

MAJSKI DANI MUZEJA

Prezentacija Ajle Sejfuli više kustosice Arheološle zbirke Zavičajog muzeja Travnik o primjeni najnovije neinvazivne metode otkrivanja ljudskih ostataka u arheologiji pomoću pasa dresiranih isključivo za tu namjenu.

“Ex Ponto” Rodna kuća Ive Andrića

29. 05. 2023. u 13:00 sati.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page