OBAVIJEST KANDIDATIMA O TERMINU TESTIRANJA I OBLASTIMA IZ KOJIH ĆE SE VRŠITI TESTIRANJE

Za radno mjesto “biletar/vodič kroz depandanse”– će se obaviti pismeni ispit i intervju u 10:00 h.

Pismeno testiranje i intervju obuhvata slijedeće oblasti:

 

1. Zakon o radu F BiH („Sl. novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18)

2.  Pravila JU Zavičajni muzej Travnik

3. Kulturno historijska baština Travnika (literatura: Starine i muzeji Travnika)

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page