OBAVIJEST KANDIDATIMA O TERMINU PISMENOG I USMENOG TESTIRANJA prema Javnom oglasu za prijem zaposlenika u radni odnos

JU Zavičajni muzej Travnik

Broj:070/20-2

Datum: 05.03.2020. godine

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O TERMINU PISMENOG I USMENOG TESTIRANJA

(Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos broj: 028/2)

 

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz javnog oglasa objavljenog u Oslobođenju od 14.02.2020. godine, na web stranici Službe za zapošljavanje SBK, te web stranici JU Zavičajni muzej Travnik,  za radna mjesta:

  • bibliotekar

  • biletar/vodič kroz depadanse:

da će se pismeno i usmeno testiranje održati dana  12.03.2020. g. u 10:00 sati

u prostorijama JU Zavičajni muzej Travnik, Ul. Mehmed-paše Kukavice 1, Travnik.

Oblasti koje će biti obuhvaćene pismenim i usmenim testiranjem:

1. VSS

2. SSS

Osim navedenih oblasti, pismeni i usmeni test može sadržavati i pitanja koja su neposredno vezana za konkretno radno mjesto.

Kandidati su na testiranje obavezni donijeti ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa slikom.

Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u navedeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni oglas.

predsjednik Komisije za prijem radnika

Enes Škrgo

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page