Javne nabavke 2019.

Javne nabavke u 2019.

19.01. 2019.
Osiguranje posjetilaca tvrđave Stari grad od nesretnog slučaja
pdf
19.01. 2019.
Usluge dojavno-operativnog centra i mobilne intervencije
pdf
21.01. 2019.
Nabavka i isporuka pogonskog goriva za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik.
pdf
21.01. 2019.
Usluge osiguranja uposlenika od nesreće JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
20.02.2019.
Nabavka robe za reprezentaciju za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
22.02.2019.
Nabavka robe – Akumulator vozila za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
 22.02.2019.
Nabavka robe za reprezentaciju za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
01.03.2019.
 Nabavka – Usluge katalogizacije za potrebe JU Zavičajni muzj Travnik
pdf
13.03.2019.
Nabavka robe za reprezentaciju za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
20.03.2019.
Nabavka robe za reprezentaciju za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
05.04.2019.
Usluge prevoza radnika za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
08.04.2019.
 Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge
pdf
12.04.2019.
Usluge štanpanja knjige “Sjećanje na Travnik” autora Envera Sujoldžića
pdf
16.04.2019.
Usluge održavanja i popravke vozila za potrebe Zavičajnog muzeja Travnik
pdf
19.04.2019.
Nabavka tonera za potrebe Zavičajnog muzeja Travnik
pdf
19.04.2019.
Usluge štampanja plakata
pdf
23.04.2019.
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
pdf
24.04.2019.
Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora (Štampanje Afiša A5)
pdf
30.04.2019.
Nabavka i isporuka materijala za održavanje
pdf
08.05.2019.
Nabavka kancelarijskog materijala
pdf
08.05.2019.
Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora (Štampanje ulaznica)
pdf
15.05.2019.
Nabavka knjiga
pdf
16.05.2019.
Konzervacija i restauracija knjiga
pdf
17.05.2019.
Nabavka robe za reprezentaciju za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
17.05.2019.
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga – Oglas C/B u dnevnim novinama
pdf
18.05.2019.
Usluge prevoza radnika
pdf
24.05.2019.
Usluge, održavanja i popravki (Održavanje električnih instalacija)
pdf
29.05.2019.
Nabavka higijenskog materijala
pdf
31.05.2019.
Usluge, Usluge održavanja i popravki (Kontrola PP aparata)
pdf
31.05.2019.
Plan javnih nabavki JU Zavičajni muzej Travnik za 2019.
pdf
11.06.2019.
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga (Oglas u dnevnim novinama 1/3 uspravna)
pdf
11.06.2019.
Usluge štampanja,kopiranja i izrade fotografija
pdf
14.06.2019.
Usluge prevoza radnika
pdf
07.07.2019.
Usluge hotelskog smještaja
pdf
 08.07.2019.
 Konzumacija jela i pića
pdf
 10.07.2019.
 Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge
 pdf
11.07.209.
 Nabavka tonera
pdf
12.07.2019.
Usluge prijevoza radnika
pdf
22.07.2019.
Usluge postavljanja i demontaža banera
pdf
30.07.2019.
Nabavka knjiga
pdf
08.08.2019.
Usluge prijevoza radnika
pdf
13.08.2019.
Usluge održavanja kanalizacionog sistema
pdf
21.08.2019.
Usluge održavanja slavine
pdf
26.08.2019.
Usluge štampanja plakata i pozivnica
pdf
29.08.2019.
Usluge oglašavanja
pdf
26.08.2019.
Servis protuprovalnog sistema
pdf
09.09.2019.
Održavanje klima uređaja
pdf
 18.09.2019.
Usluge reklamiranja
 pdf
20.09.2019.
Usluge prevoza radnika
pdf
21.09.2019.
Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge
pdf
24.09.2019.
Pretplata na dnevni list Oslobođenje
 pdf
 20.09.2019.
Usluge obnove domene
pdf
 27.09.2019.
Uramljivanje slika
 pdf
02.10.2019.
Nabavka usisivača
pdf
 07.10.2019.
Usluge AO osiguranja i troškovi registracije
pdf
09.10.2019.
Konzumacija jela i pića
 pdf
 09.10.2019.
Nabavka roba za reprezentaciju
 pdf
12.10.2019.
Usluge prijevoza radnika
pdf
 14.10.2019.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
 16.10.2019.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
16.10.2019.
Nabavka stolica
 pdf
 17.10.2019.
Nabavka knjiga
 pdf
 18.10.2019.
Nabavka roba za reprezentaciju
 pdf
16.10.2019.
Nabavka pečata
pdf
 22.10.2019.
Nabavka platna za projektor
pdf
 31.10.2019.
Nabavka roba za reprezentaciju
 pdf
06.11.2019.
Rasvjetna oprema
pdf
13.11.2019.
Usluge prjevoza radnika
pdf
 27.11.2019.
Nabavka rukavica
pdf
27.11.2019.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
31.12.2019.
Kompjuterska oprema i potrepštine
 pdf
31.12.2019.
Štampanje ulaznica i knjiga računa
 pdf
06.01.2020.
Kontrola PP aparata 2019.
 pdf
 16.01.2020.
Održavanje centralnog grijanja 2019.
 pdf
16.01.2020.
Nabavka peleta 2019
 pdf

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page