Javne nabavke 2018.

Javne nabavke u 2018.

18.08. 2017.
Radovi obrade nakon ugradnje stolarije
pdf
20.12. 2017.
Osiguranje posjetitelja tvrđave Stari grad Travnik od posljedica nesretnog slučaja (nezgoda) za 2018. godinu.
pdf
10.01. 2018.
Nabavka i isporuka pogonskog goriva za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik.
pdf
12.02. 2018.
Nabavka i isporuka materijala za održavanje za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
22.02.2018.
Nabavka i ugradnja prozora.
pdf
23.03.2018.
Nabavka i ugradnja rolo zavjesa.
pdf
 30.03.2018.
Plan javnih nabavki JU Zavičajni muzej Travnik za 2018.godinu.
pdf
20.04.2018.
 Nabavka higijenskog materijala za potrebe Muzeja
pdf
30.05.2018
Prva izmjena plana Javnih nabavki Ju Zavičajni muzej Travnik za 2018.
pdf
01.06.2018
Izrada nove kapije na Memorijalnom muzeju Rodna kuća Ive Andrića
pdf
19.06.2018.
Izvođenje radova na zatvaranju verande Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića
pdf
30.08.2018.
 Nabavka pečata
pdf
30.08.2018.
Nabavka za reprezentaciju Zavičajnog MuzrjaTravnik
pdf
30.08.2018.
Nabavka knjiga
pdf
30.08.2018.
Usluge prijevoza učenika projekta
pdf
30.08.2018.
Usluge obnova domene
pdf
30.09.2018.
Štampanje knjige “Ex Ponto”
pdf
03.10.2018.
CIP za knjigu “Ex Ponto”
pdf
03.10.2018.
Nabavka pečata
pdf
03.10.2018.
Nabavka saksijskog cvijeća
pdf
11.10.2018.
Nabavka električni panel – Konvektor
pdf
11.10.2018.
Nabavka kancelarijskog materijala
pdf
11.10.2018.
Nabavka tonera
pdf
11.10.2018.
Usluge AO osiguranja i troškovi registracije
pdf
11.10.2018.
Nabavka robe za reprezentaciju
pdf
11.10.2018.
Uramljivanje slika
pdf
02.11.2018.
Štampanje knjige “Tradicionalna travnička kuća – spontano stvoreni prostorni obrasci”
pdf
13.11.2018.
Usluge izrade projekta unutrašnjih instalacija grijanja sa projektantskim nadzorom
pdf
13.11.2018.
Osiguranje od nezgode
pdf
13.11.2018.
Usluge prevoza radnika
pdf
13.11.2018.
Servisiranje PP aparata
pdf
11.12.2018.
Nabavka robe za reprezzntaciju
pdf
11.12.2018.
Usluge prevoza radnika
pdf
11.12.2018.
Usluge pranja i hemijskog čišćenja
pdf
11.12.2018.
Nabavka robe za reprezentaciju
pdf
11.12.2018.
Štampanje plakata
pdf

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page