NA KAFI SA ESADOM BAJTALOM – ESNAFI

Važnost zanata i esnafa toga vremena, svjedoči kako su gradovi kao, npr. Kajsarija i Sarajevo, zahvaljujući upravo svojim trgovcima i esnafskim opunomoćenicima dobivali važne carske povlastice kao npr. oslobađanje od nekih nameta (poreza), kao i zabranu vojnim trupama da ulaze u grad.

Ta posebna prava (prema jednom izdanju Srpske književne zadruge, Beograd, 1974.) bila su toliko široka da, “pojedini savremeni istoričari takva mjesta smatraju slobodnim gradovima, čak gradovima-republikama”.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page