Kustosko predavanje u Grazu o Travniku i Travničkoj hronici

Na Institutu za slavistiku Karl-Franzens Univerziteta u Grazu, Enes Škrgo, kustos Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića, održao je za studente slavistike predavanje „Travnik, Ivo Andrić i roman Travnička hronika“.

Na poziv prof. Dr. Branka Tošovića, rukovodioca naučno-istraživačkog projekta „Andrić Initiative – Ivo Andrić u evropskom kontekstu“, a u okviru njegovih redovnih semestralnih predavanja o romanu „Travnička hronika“, muzejski kustos je govorio o istoriji i tradiciji Travnika, vezama književnog nobelovca s rodnim gradom i istoriografskom kontekstu „konsulskih vremena“.

Ivo Andrić je 1924. godine na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi izložio svoju doktorsku disertaciju „Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine“.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page