Kulturna manifestacija „Andrićevi dani“ 2021. – „Andrić i stećci“ Predavanje prof. dr. Esada Bajtala

 

Kao prvi javni kulturni događaj u novootvorenom prostoru “Ex Ponto” u sklopu Rodne kuće Ive Andrića, na dan rođenja nobelovca, održano je predavanje dr. Esada Bajtala “Andrić i stećci”.

Dr. Bajtal je govorio o etičkim dimenzijama i paralelama između epitafa sa stećaka i meditativnih zapisa Ive Andrića.

Predavanje je bio prvi događaj u programu kulturne manifestacije “Andrićevi dani”.

Moderator predavanja bio je Enes Škrgo, viši kustos Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića.

Travnik, 9.10.2021.

foto: Slobodan Ličanin

K ulturna manifestacija „Andrićevi dani“ 2021.

„Andrić i stećci“

Predavanje prof. dr. Esada Bajtala

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page