Josip Svoboda, svjetski putnik, poliglot, putopisac, istraživač, novinar, pisac, slikar.

U petak,16. 07. 2021. godine  Zavičajni muzej Travnik je na Starom gradu ugostio Josipa Svobodu, svjetskog putnika, poliglotu, putopisaca, istraživača, novinara, pisaca, slikara.

Josip je rođen je u Travniku 21. marta 1943. godine, gdje je završio gimnaziju.

U Sarajevu na Filozofskom fakultetu diplomira germanistiku. Bavi se i novinarstvom, a sedamsesetih godina 20. stoljeća započinju njegova studijska putovanja i istraživanja udaljenih i manje poznatih krajeva svijeta: istočna Afrika (Kenija, Uganda, Tanzanija). Nakon toga dvije godine živi u Ateni i vodi turističku agenciju odakle 1976. odlazi na prvo veće putovanje, tragom Aleksandra Velikog: Grčka -Turska-Sirija-Irak-Iran-Avganistan-Pakistan. Tada se po prvi put susreće sa dva manjinska naroda Hunze i Kalaši. U potrazi za Zaratrustom, među ovim dugovječnim narodima, koji žive u području Hindukuša, Karakoruma, Himalaja i Pamira, Svoboda će boraviti u više navrata, 1995., 1996. i 1998., kada i prvi put posjećuje Tibet.

1990 -1991. godine organizira naučnu ekspediciju tragom velikih istraživača Afrike, Livingstona i Henrija Mortona Stenlija, te putuje u istočnu, centralnu, ekvadorsku i zapadnu Afriku.

Rat u Bosni i Hercegovini prekida ovo istraživanje i Svoboda se vrača u Sarajevo. Tada nastaje njegova ratna faza, piše, objavljuje i promovira prvu knjige o opkoljenom Sarajevu, uspijeva izaći iz grada da bi u Njemačkoj i Holandiji organizirao humanitarnu pomoć, ponovo se vrača u Sarajevo odakle šalje reporterske izvještaje o gradu pod opsadom.

  1. godine boravi u sjevernoj i centralnoj Americi tragajući za kulturom Asteka i Maya, živi u Mexico Cityju i pravi ekspedicije u Yucatan i druge savezne države.

  2. organizira drugi pohod na Tibet, ovoga puta na svetu planinu Kailas.

Danas Josip Svoboda živi u Sarajevu, objavljuje knjige, organizira dokumentarne izložbe sa svojih putovanja, a posljednje vrijeme sve češće je na relaciji Sarajevo-Travnik gdje uređuje svoju kuću smještenu u ulici Paša-mahala /Bojna.

Za Josipa Svobodu zavičaj je cijela planeta. Njegova je želja da dio te planetarne priče prenese i u svoj rodni grad i prezentira je kroz muzej koji uređuje u svome travničkom domu.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page