Izložba “Muzejska radionica tkanja – ručna obrada i način ukrašavanja tekstila”

„DANI OPĆINE TRAVNIK 2016.“

Izložba „Muzejska radionica tkanja-ručna obrada i način ukrašavanja tekstila“

Izložba predstavlja dio pokretnog kulturnog blaga etnografske zbirke Zavičajnog muzeja Travnik prikupljenog  proteklih godina zahvaljujući intenziviranju aktivnosti na proučavanju, sakupljanju, čuvanju i prezentaciji ovoga segmenta naše kulturne tradicije, a posebno i prije svega, zahvaljujući naporima da se u okviru rada Muzeja pokrene projekat na revitalizaciji tradicijske obrade tekstila. Prvi pokušaj desio se 2005. godine kada su u povodu otvaranja stalne izložbene postavke u obnovljenoj Kuli na Starom gradu angažirane tkalje iz sela Višnjeva, Habiba Karić (1945.) i Habiba Osmanović (1965.), koja će i narednih godina ostati stalnom muzejskom saradnicom.

Ručno tkanje u travničkom kraju je sastavni dio veoma žive i bogate tradicije, koju možemo pratiti u kontinuitetu od najstarijih vremena, preko pronađenih arheoloških artefakata, kao što su pršljenovi i utezi sa tkalačkih stanova iz prethistorijskih vremena, preko rijetkih sačuvanih primjeraka arheološkog tekstila, kao što je nalaz srednjovjekovne kape „scuffia“ iz Han Bile, te uvidom u bogati fundus etnografske zbirke i foto-dokumentacije  Zavičajnog muzeja Travnik, snimanjem stanja na terenu, izučavanjem historiografske i etnografske građe itd.

Jedan od razloga za pokretanje „ Muzejske radionice tkanja“  je produciranje autentičnog travničkog suvenira. Ali osnovni cilj zbog koga je uložen dugogodišnji trud oko praktične realizacije ovoga projekta je želja i namjera da se spasi i sačuva od zaborava tradicijski način tkanja i da se taj aspekt nematerijalne baštine koji potiče još  iz predindustrijskog vremena  revitalizira i integrira u savremeni život u vidu kulturne i turističke ponude.

Autorica izložbe je Fatima Maslić. Koncept i sadržaj izložbe posjetiteljima je predstavila prigodnim govorom i priređivanjem kataloga. U programu je  Habiba Karić na tkalačkom stanu demonstrirala proces nastanka jednog platnenog predmeta. Tekstil izrađen u „Muzejskoj radionici tkanja“ prezentirale su Azra Patković, Iman Maslić i Fatima Terzić.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page