“Andrićevi dani 2015.”: Gdje su bili konzulati u Travniku?

Predavanje kustosa Enesa Škrge (Memorijalni muzej Rodna kuća Ive Andrića)

Srijeda, 14.10.2015.

Zavičajni muzej Travnik, 19:00 sati

Konzulati


      U ovom predavanju nastoji se ubicirati lokacije Francuskog i Austrijskog konzulata u Travniku, odnosno pokazati nepodudaranje opisa lokacija konzulata u romanu travnička hronika i u istoriografskoj građi.  Kako istoričari do sada nisu pisali o ovoj temi,  ovo predavanje može se smatrati više doprinosom lokalnoj istoriografiji Travnika, uz uvjerenje da može biti i prilog za potpunije razumijevanje i analizu romana o konzulskim vremenima Ive Andrića.

U predavanju će sudjelovati  i akademski glumac Matej Baškarad.

Predavanje_o_konzulatima (3) Predavanje_o_konzulatima (2) Predavanje_o_konzulatima (1)

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page