Digitalizaija i katalogizacija muzejske građe

Tokom septembra 2017 godine mr.Ajla Sejfuli, kustos arheolog boravila je u Italiji (Rimu) u sklopu projekta pod nazivom „International Training Project 2015-2017“, koji je organizirala vlada Republike Italije u saradnji sa Centralnim institutom za digitalizaciju i katalogijzaciju. Vlada Republike Italije obezbijedila je stipendije za šest učesnika projekta iz Bosne i Hercegovine. U toku svog boravka Ajla je pohađala dva intenzivna kursa: „Digitalizacija i katalogizacija kulturno-historijskog naslijeđa“ i „Digitalizaija i katalogizacija muzejske građe“. Kursevi su podrazumijevali prikupljanje i obradu podataka, te njihovo unošenje u za to posebno napravljenu platformu, odnosno kompjutersku bazu. Osim rada u ovoj bazi, učesnici kursa imali su priliku da rade i u GIS-u (Geografski informacioni sistem), te se upoznaju sa najnovijim softverskim dostignućima kada je u pitanju geografsko pozicioniranje lokaliteta u prostoru. Po završetku obuke učesnici su dobili cetrifikate  završenim kursevima tokom kojih su stekli neophodno znanje i vještine koje će im pomoći da u svojim matičnim institucijama pokrenuo neophodne procese digitalizacije i katalogizacije.

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page