DANI OPĆINE TRAVNIK 2024. – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA “BIOKOVO U MOM OKU” / prezentacija “Arheološka istraživanja”