!!!!! APEL !!!!!

Od 2000 godine JU Zavičajni muzej Travnik kontinuirano vodi aktivnosti na konzervaciji, restauraciji i uređenju srednjovjekovne tvrđave Stari grad uz nadzor Federalnog zavoda za zaštitu spomenika.

Kada se početkom 21. stoljeća krenulo u taj proces travnička tvrđava je bila velika ruševina. Zahvaljujući posvećenom radu, izradi projektne dokumentacije, apliciranju projekata na sve razine vlast, od općinske do državne, na ministarstva, institucije, agencije, fondacije i dr. uspjeli smo povući nepovratna sredstva i veoma oštećen kompleks pretvoriti u zaštićeno kulturno dobro.

Dok se jedno popravi i zaštiti, drugi se dijelovi Tvrđave, koji još nisu došli na red za konzervaciju, obrušavaju i predstavljaju veliku opasnost za stanovnike koji se kreću u tim zonama. Takav je slučaj sa nedavnim porušenim dijelom sjeverozapadnog bedema.

Premda smo postavili fizičku prepreku, pješačka staza se u podnožju i dalje koristi, pojedinci, čak i planinari sa djecom, prelaze preko gomile obrušenog kamenja nad klisurom Hendeka, nesvjesni činjenice da je zid u veoma lošem stanju i da bi svakog časa moglo doći do novog obrušavanja.

Ovim putem apelujemo, da se zbog prisutne opasnosti od novog odrona kamenja, do daljnjeg PRESTANE koristiti staza iznad Hendeka!

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page