ANDRIĆEVI DANI 2013. Izložba i predavanje

U Barutani tvrđave Stari grad održana su dva događaja iz programa manifestacije „Andrićevi dani“.

Na početku programa akademski glumac Matej Baškarad u liku fratra interpretirao je fragment pripovijetke Ive Andrića „Čaša“.

Izložbu skulptura Marka Gide, odnosno skulptorskog ciklusa „6-ica“ otvorila je Fatima Maslić, direktorica Zavičajnog muzeja Travnik. Kao istoričar umjetnosti govorila je o radovima ovog travničkog skulptora, navodeći da predstavljaju uspješnu, originalnu i modernu transpoziciju književnih motiva u svijet vizualnosti. Izložba Marka Gide inspirisana je književnim djelima Ive Andrića.

 

„Sudbina višegradskih Jevreja – Andrićevih likova u romanu Na Drini ćuprijabila je tema predavanja profesorice Divne Vasić iz Višegrada. Profesorica Vasić govorila je o sudbinama Jevreja iz Višegrada i načinu na koji ih je Ivo Andrić opisao kao likove u romanu Na Drini ćuprija.

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page