Tag Archives: Husein TERZIĆ

Zavičajna književna zbirka

Sa formiranjem biblioteke u Rodnoj kući Ive Andrića počelo se od samog osnutka Memorijalnog muzeja Ive Andrića, godine 1974. Sakupljena su gotovo sva izdanja Andrićevih djela objavljena na prostoru bivše Jugoslavije i određen broj naslova na stranim jezicima, te bogata građa i napisi o životu i književnom djelu ovoga pisca. Biblioteka se stalno dopunjava novim […]

Opširnije